12 razy Szopen

2. Dolnośląski Festiwal Teatrów Szkolnych

Wydawałoby się, że o Chopinie powiedziano już w tym roku wszystko. Z okazji obchodów jego dwusetnej rocznicy urodzin w całej Polsce, ale i poza jej granicami, rozbrzmiewały utwory mistrza stylu brillante (wystarczy tu wspomnieć o Konkursie Chopinowskim), przeplatane niemal niezliczoną liczbą wystaw, akademii, konkursów i konferencji poświęconych wybitnemu kompozytorowi.

Tymczasem, gdy ten wyjątkowy i uroczysty czas dobiega powoli końca i nadchodzi czas podsumowań, Dyrektor Wrocławskiego Teatru Lalek – Robert Skolmowski proponuje publiczności Wrocławskiego Teatru Lalek wydarzenie całkiem niecodzienne - dwanaście spektakli na temat Chopina w ciągu jednego dnia. Ktoś mógłby zapytać – jak? Otóż, dzięki II edycji Dolnośląskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych, który już w poniedziałek rozpocznie się we Wrocławiu na deskach scenicznych WTL.

Na liście wrocławskich festiwali teatralnych Dolnośląski Festiwal Teatrów Szkolnych pojawił się przed rokiem, zyskując w bardzo krótkim czasie uznanie i popularność - zarówno wśród grona teatrologów, pedagogów, jak i wśród aktorów prezentowanych na nim spektakli, czyli najmłodszych. Jego I edycja, zadedykowana figurze Juliusza Słowackiego, stała się jedną z najciekawszych propozycji artystyczno-edukacyjnych na Dolnym Śląsku.

Tegoroczna edycja, inaugurowana już 13 grudnia będzie mieć wydźwięk szczególny z uwagi na to, że wpisuje się w sposób całkowicie oryginalny w uroczysty cykl obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Postawiono bowiem dzieciom i młodzieży goszczącym na Festiwalu zadanie niełatwe. Tematem prezentowanych przez nich spektakli ma być nie tyle sam wielki kompozytor, gdyż to byłoby zbyt proste. Przedstawienia mają być zainspirowane jego dziełem muzycznym.

O intensywności planowanego przez Dyrektora WTL przedsięwzięcia nie trzeba nikogo przekonywać. Objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej Festiwal ma za zadanie umożliwić spotkanie uczniów szkół z miast i wsi, którzy do tej pory brali udział jedynie w wydarzeniach mniejszych i ograniczonych do przestrzeni placówek oświatowych. Dzięki inicjatywie Roberta Skolmowskiego wyrównanie szans dzieci z Dolnego Śląska z dziećmi z Wrocławia dojdzie do skutku.

Edukacyjny walor projektu wydaje się nie do przecenienia. Inicjatywa ta jest elementem kształtującym wrażliwość artystyczną najmłodszych, a jednocześnie bodźcem dla kadry nauczycielskiej do tego, aby podejmowała się ona aktywnej pracy metodami teatralnymi. O jej zasadności i znaczeniu przekonywać będą w tym roku zaproszeni przez organizatorów członkowie Jury: m.in. prof. Janusz Degler, dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy Zbigniew Szymczyk oraz prof. Marek Dyżewski z Akademii Muzycznej.

Obecność ostatniego z wymienionych gości jest w tym roku znacząca. Muzyka Chopina, tak subtelna i przepełniona emocjami stanowić ma dla najmłodszych aktorów impuls do stworzenia barwnych teatralnych wariacji. Dzięki nim teatr i muzyka spotkają się na scenie WTL w szacie całkowicie niecodziennej. Zazwyczaj to muzyka odzwierciedla i wyraża to, co dzieje się na scenie. Tym razem dojdzie tu do sytuacji zaskakująco odwrotnej. To teatr stanie się żywą, zmysłową interpretacją muzycznych fraz.

Joanna Gdowska
Dziennik Teatralny Wrocław
11 grudnia 2010

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia