120. rocznica urodzin Juliana Tuwima

W sobotę Dom Literatury w Łodzi zaprasza na obchody urodzin poety

Od godz. 16 przed budynkiem YMCA (Moniuszki 4) w okolicach popiersia tego wybitnego łódzkiego poety organizowane będą akcje artystyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W programie znajdą się: prezentacja uczniów SP nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi, warsztaty, tuwimowska czytelnia, happeningi, występy artystyczne, w tym koncert Studia Piosenki Domu Literatury w Łodzi oraz grup muzycznych z Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Turniej Jednego Wiersza o laur Juliana Tuwima, projekcje filmowe, Teatr Ognia, a na zakończenie video mapping.

Organizatorem akcji jest Dom Literatury w Łodzi, który zaprosił do współpracy Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, SP nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi, Ośrodek Kultury Górna oraz Świetlicę Krytyki Politycznej w Łodzi.

Zachęcamy łodzian do udziału w imprezie - wstęp bezpłatny. To również zapowiedź zbliżającej się Gali wręczenia Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima - rozstrzygnięcie drugiej edycji odbędzie się 8 grudnia br. w ramach VIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

(-)
Materiały Organizatorów
13 września 2014
Portrety
Julian Tuwim

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...