25 prac z Polski i z zagranicy

2. Międzynarodowy konkurs ANIMATUS w Kielcach

Znamy zwycięzców międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki, animowanego obiektu lub formy teatralnej ANIMATUS,
realizowanego przez Teatr „Kubuś".

Po przeprowadzeniu rozmów z trzynastoma autorami kreacji wytypowanymi do finału, Jury konkursu w składzie: Katarzyna Proniewska- Mazurek, Piotr Tetlak, Marek Waszkiel, zdecydowało o nagrodzeniu następujących prac:

⦁ „Przedłużenie" Pameli Leończyk
⦁ „Mamut" Łukasza Puczko
⦁ „Golem" Przemysława Żmiejko

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1100 Euro, a także wezmą udział w rezydenturach artystycznych, podczas których zrealizują swoje nagrodzone projekty. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach (we współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytutem Dizajnu w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach) zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie, a także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc wykfalifikowanych pracowników i konsultantów - scenografów, konstruktorów, aktorów i reżyserów.

Następnie, zrealizowane koncepcje zostaną zaprezentowane publiczności w formie performatywnych pokazów podczas uroczystego finału konkursu. Odbędzie się on w listopadzie a jego program obejmuje też dodatkowe wydarzenia, np. gościnne spektakle teatru formy dla dorosłych.

Ideą „Animatusa", który odbył się w tym roku po raz drugi, jest poszukiwanie rozwiązań plastycznych dla teatru, czerpiących z różnych dziedzin sztuki. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie twórcom takich poszukiwań, w których tradycyjne środki artystycznego wyrazu mogą iść w parze z wykorzystaniem nowych technologii i nieoczywistych motywów czy materiałów a tym samym - poszerzanie przestrzeni teatru lalek o oryginalne techniki i kreacje.

W sumie na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 25 prac z Polski i z zagranicy (np. Niemiec czy Kolumbii) a jak mówi Marek Waszkiel z Jury, wybór zwycięskich projektów był trudny:

„Jako jurorzy byliśmy wprawdzie zgodni, ale żal nam pominiętych propozycji. Nagrodzone prace pokazują trzy kierunki poszukiwań młodych artystów zafascynowanych światem ożywionych form, animantów i dość szeroko pojmowanego lalkarstwa: coraz silniejszy wpływ nowych technologii („Golem"), wyjście z formami lalkowymi w otwartą przestrzeń („Mamut") i wreszcie – emocjonalno-plastyczne działania instalacyjne, budujące sensy i znaczenia w relacjach aktor-obiekt-widz („Przedłużenie")".

Choć konkurs adresowany jest do twórców różnych dziedzin sztuki, w gronie tegorocznych laureatów znaleźli się młodzi artyści związani głównie z teatrem. Pamela Leończyk studiująca na Wydziale Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej jest reżyserką, performerką, aktorką i autorką instalacji, a także pedagożką teatralną.

Łukasz Puczko ukończył Akademię Teatralną na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku i od jedenastu lat tworzy lalki, które prezentował jako performer na ponad trzystu festiwalach w Europie. Przemysław Żmiejko ( także po białostockiej Akademii Teatralnej) jest reżyserem, prowadzi warsztaty z młodzieżą, realizuje materiały multimedialne.

Konkurs „Animatus" jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Promocji Funduszy Kultury oraz ze środków Urzędu Miasta Kielce.

Jolanta Świstak
Materiał organizatora
10 września 2019

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...