8. edycja konkursu

Nagroda Teatralna Im. Stanisława Wyspiańskiego

Do 1 marca 2019 r. trwa nabór wniosków do konkursu o Nagrodę Teatralną Im. Stanisława Wyspiańskiego za rok 2018. To już ósma edycja konkursu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w celu wzmocnienia wizerunku Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach.

O uhonorowanie nagrodą aktora, reżysera, scenografa lub spektaklu, który miał swoją premierę w 2018 roku mogą ubiegać się zarówno instytucje, organizacje, jak i osoby fizyczne. Laureata wyłaniają ostatecznie członkowie powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa Kapituły, zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r.

Nagroda główna w wysokości 30.000 zł jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta lub spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez Kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

W celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności a także pracę związanych z tymi teatrami artystów, Rada Miasta Krakowa, Uchwałą NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r., podjęła decyzję o ustanowieniu nagrody specjalnej. Jest ona przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury). Nagroda stanowi kwotę 10.000 zł w przypadku nagrody indywidualnej; w przypadku nagrody zespołowej kwota nagrody wynosi 15.000 zł i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu.

Wnioski można składać w Kancelarii Magistratu (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 5) lub przesyłać drogą mailową na adres: joanna.szulborska@um.krakow.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego" (decyduje data stempla pocztowego).
Więcej informacji https://www.bip.krakow.pl oraz pod tel. 12 6161917.

Joanna Szulborska
Materiał organizatora
21 lutego 2019

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia