90 lat później

"Książę Niezłomny" - reż. Juliusz Osterwa - Teatr Reduta

Być może fakt ten umożliwi albo chociaż ułatwi zrozumienie niektórych zjawisk dziejących się obok nas.

W dziewięćdziesiątą rocznicę wydarzenia, kiedy to Juliusz Osterwa i jego legendarna Reduta zaprezentowali na Rynku Starego Miasta Wejherowa - Księcia Niezłomnego Calderona/Słowackiego, łódzki Teatr im. Stefana Jaracza w nawiązaniu do tego wydarzenia wystawi w Filharmonii Kaszubskiej swoją realizację tego dzieła: „Księcia Niezłomnego" w reżyserii Pawła Świątka.

Niemal wiek wcześniej wielkim sukcesem inscenizatorskim i aktorskim był plenerowy „Książę niezłomny" z Juliuszem Osterwą jako Don Fernandem, zrealizowany przez Redutę i pokazywany zarówno w Wilnie, jak i w innych miejscach Polski, między innymi w Wejherowie, bowiem Reduta bardzo dużo grywała wówczas w objeździe.

To interesujące zestawienie dwóch znaczących, dla wejherowskiej teatralnej publiczności, teatralnych faktów pozwoli na porównanie apokaliptycznych wizji, charakteru przemian cywilizacyjnych w kontekście historycznym i tradycyjnych odniesień do bliskiej nam współczesności.

Zachęcamy, polecamy, zachwalamy i zapraszamy.

RK
Dziennik Teatralny
12 sierpnia 2016

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia