Andrzej Kosendiak - dyrygent

Wielka Msza h-moll - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Dyrygent, pedagog, animator życia kulturalnego, dyrektor naczelny Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.

Absolwent Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Początkowo zajmował się działalnością pedagogiczną. W 1994 roku wspólnie z M. Bornus-Szczycińskim powołał w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu pierwsze w Polsce kierunki kształcące w wykonawstwie muzyki dawnej: śpiew historyczny i grę na dawnych instrumentach. W 1998 roku wraz z Z. Czwojdą założył i kierował Wrocławską Szkołą Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Jako wizytator szkolnictwa artystycznego na Dolnym Śląsku (1990 – 2000), a później dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000 –2001) był współautorem systemu imprez promujących młodych twórców sztuki i doskonalących pracę nauczycieli szkół artystycznych. Z jego inicjatywy powstał szereg cyklicznych konkursów i festiwali.

W latach 1990 – 2000 realizował ideę podnoszenia poziomu wykształcenia kadry nauczycielskiej, czemu służyły (uruchomione z jego inicjatywy) kursy i warsztaty dla nauczycieli, m.in. Kursy Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Szkołami Artystycznymi i Placówkami Kultury w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Jako dyrektor Departamentu Programowania i Nadzoru Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury (2000 – 2001) był współautorem zapisów ustawowych pozostawiających w zakresie odpowiedzialności rządu finansowanie i nadzór nad szkolnictwem artystycznym w Polsce.

Przez wiele lat wykładał na wrocławskiej Akademii Muzycznej (w latach 2003 – 2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej). Powołał i prowadził Studencką Orkiestrę Barokową.

Jest autorem wielu programów edukacyjnych. W 2001 roku rozpoczął program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewający Wrocław”, a kilka lat później, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury program „Śpiewająca Polska”. Kolejny pomysł – nauka śpiewania kołysanek skierowana do młodych matek i ojców stał się przedmiotem realizowanego przez niego od 2010 roku programu „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”.

Drugim, bardzo ważnym nurtem aktywności A. Kosendiaka jest jego działalność dyrygencka (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej i tzw. wykonawstwa historycznego). W 1985 roku założył zespół Collegio di Musica Sacra (jest jego dyrektorem artystycznym).

Był jednym z pionierów wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce z wykorzystaniem historycznego instrumentarium i z uwzględnieniem praktyk wykonawczych stosowanych w czasach powstawania dzieł muzycznych. Dokonał także wielu opracowań i transkrypcji starodruków muzycznych z XVII wieku pochodzących ze zbiorów muzycznych Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2005 roku został dyrektorem naczelnym Filharmonii Wrocławskiej i dyrektorem generalnym Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
W 2006 roku powołał do istnienia nowe zespoły: Chór Filharmonii Wrocławskiej (pod kierownictwem A. Franków-Żelazny), Wrocławską Orkiestrę Barokową ( pod kierownictwem J. Thiela). Trzy lata później utworzył także Chór Chłopięcy, którym od początku istnienia kieruje M. Podzielny.

Jest pomysłodawcą licznych przedsięwzięć artystycznych m.in. Festiwalu Forum Musicum (2004) oraz Leo Festiwal (2009). Programuje i koordynuje serię wydawnictw płytowych pod nazwą „1000 lat muzyki we Wrocławiu”, w ramach której systematycznie ukazują się nagrania muzycznej spuścizny związanej ze stolicą Dolnego Śląska. Zainicjował projekt nagrania Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej wszystkich dzieł W. Lutosławskiego.
Funkcję dyrektora Filharmonii Wrocławskiej łączy z działalnością dyrygencką. Realizuje projekty z Chórem i Wrocławską Orkiestrą Barokową. Współpracuje z wieloma orkiestrami filharmonicznymi w Polsce (koncentrując się szczególnie na utworach pochodzących z XVIII wieku oraz dziełach wokalno-instrumentalnych).
W latach 2002 – 2005 był doradcą Prezydenta Wrocławia ds. kultury. W 2010 roku został powołany do Rady Kultury Wrocławia, która powstała w ramach wrocławskich starań o tytuł Europejskiej Kultury 2016.

Koordynuje projekt budowy Narodowego Forum Muzyki – nowej wrocławskiej sali koncertowej o nowoczesnych założeniach akustycznych i architektonicznych.
(Na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie:

(-)
Materiały OiFP
23 maja 2012

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...