Anioły w Ameryce zwyciężyły

15. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Werdykt XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Tytuł Najlepszej Aktorki zdobyły:

Ramona Dumitrean i Andrea Tokai za rolę Iriny w spektaklu Spowiedź w Tanacu Tatiany Niculescu Bran w reż. Andrei Şerbana Teatru Odeon w Bukareszcie i Akademii Wędrownej Andrei Şerbana

Tytuł Najlepszego Aktora przyznano Wiesławowi Cichemu za rolę Dantona w spektaklu Sprawa Dantona Stanisławy Przybyszewskiej w reż. Jana Klaty Teatru Polskiego z Wrocławia

Tytuł Najlepszego Spektaklu przyznano Aniołom w Ameryce Tony’ego Kushnera
w reż. Krzysztofa Warlikowskiego TR Warszawa

Kapituła Loży Teatru Powszechnego postanowiła przyznać swoją nagrodę spektaklowi Sprawa Dantona w reż. Jana Klaty Teatru Polskiego we Wrocławiu

„Sprawa Dantona” w oczach Kapituły jawi się jako spektakl wyjątkowy, mistrzowsko operujący współczesnym językiem teatru, upominający się o dobrą literaturę i wybitne aktorstwo. To przedstawienie przekraczające swój historyczny kostium, dające przejmujący obraz momentów zagrożenia, momentów skrajnych oraz świadomości człowieka przez nie kształtowanej.

Kapituła Loży Teatru Powszechnego w Łodzi chce wyrazić uznanie dla wysokiego poziomu artystycznego tegorocznej edycji XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Osoby wchodzące w skład Kapituły wahały się miedzy doskonałością reżyserii „Rozmów poufnych”, niezwykłym wyczuciem magii teatru „Utworu sentymentalnego na czterech aktorów”, a wyjątkowością formy spektaklu „Marat-Sade”.

W imieniu Kapituły:

Jolanta Chełmińska – przewodnicząca Loży, Wojewoda Łódzki

Nagrodę dziennikarzy XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych „Błysk” przyznano pani Magdalenie Popławskiej aktorce TR Warszawa doceniając jej pełną poświęcenia postawę wobec sztuki.

Andrzej Jakubas
Materiały Festiwalu
23 marca 2009

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia