Apel dyrektorów polskich teatrów

Do Zarządu Województwa Dolnośląskiego ws. Teatru im. Modrzejewskiej


Sz. P. Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Sz. P. Marcin Krzyżanowski
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Sz. P. Grzegorz Maćko
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Sz. P. Tymoteusz Myrda
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Sz. P. Paweł Wybierała
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

APEL DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W SPRAWIE TEATRU W LEGNICY

My, dyrektorzy kierujący polskimi scenami, wzywamy do odstąpienia od zamiaru ogłoszenia konkursu na dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Apelujemy do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o pozostawienie na stanowisku na kolejny okres sprawującego tę funkcję z sukcesami od 26 lat Jacka Głomba.

Taką możliwość daje Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 1991 roku (art. 16 pkt 3). Rzeczona ustawa nie mówi o obligatoryjności przeprowadzania konkursu w celu ponownego powołania dyrektora instytucji artystycznej. Wiemy, że wszystkie trzy związki zawodowe i niezrzeszeni pracownicy legnickiej sceny opowiadają się za dalszym powierzeniem kierowania Teatrem Jackowi Głombowi.

Teatr legnicki jest doskonale funkcjonującą instytucją, zarówno pod względem artystycznym, jak i organizacyjno-finansowym. Ten odnoszący sukcesy i wielokrotnie nagradzany Teatr został uformowany przez dyrektora Jacka Głomba i jego współpracowników na przestrzeni ponad ćwierćwiecza. Jest zjawiskiem znanym, markowym, rozpoznawanym zarówno w Polsce, jak i zagranicą, posiadającym w swym dorobku niezliczone sukcesy najwyższej rangi. Zjawiskiem dalekim od wypalenia, wciąż żywym, prestiżowym, poważanym przez widzów, krytykę i środowisko teatralne, kapitalnie przy okazji promującym zarówno Legnicę, jak i Dolny Śląsk.

Warto pamiętać, że gdy Jacek Głomb zaczynał swoją dyrekcję, legnicki Teatr nie istniał jako autonomiczna scena dramatyczna. Od wielu lat stał się instytucją autorską, a takowym – gdy zabraknie lidera – często grozi marazm i utratą znaczenia. Taka sytuacja byłaby ogromną niepowetowaną stratą dla kultury Dolnego Śląska.

Dodatkowym argumentem, który przemawia za proponowanym przez nas rozwiązaniem jest panująca – i nie mająca końca – pandemia, która w sposób znaczący dezorganizuje polskie życie teatralne. „Nie zmienia się sternika w trakcie burzy". Taka stabilność jest dziś szansą na uniknięcie rozpadu instytucji.

Z powyższych względów my, dyrektorzy kierujący polskimi scenami, apelujemy i wzywamy o odstąpienie od ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora legnickiej sceny oraz o rozpoczęcie procedury prowadzącej do przedłużenia powołania dyrektora Jacka Głomba na kolejny okres. Dla dobra legnickiego teatru i kultury na Dolnym Śląsku.

Wyrażamy nadzieję, że Pan Marszałek i Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest w stanie ochronić zasłużoną legnicką scenę przed politycznymi i pozamerytorycznymi naciskami.

Anna Augustynowicz, dyrektor artystyczna Teatru Współczesnego w Szczecinie
Andrzej Churski, dyrektor Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT
Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze
Maciej Englert, dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie
Marek Fiedor, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu
Konrad Imiela, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie
Michał Kotański, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu
Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu
Prof. Jerzy Limon, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
Paweł Łysak, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera w Warszawie
Jerzy Makselon, dyrektor naczelny Teatru Nowego w Zabrzu
Danuta Marosz, dyrektor Teatru Dramatycznego im, Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
Igor Michalski, dyrektor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
Zygmunt Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Joanna Nawrocka, dyrektorka Teatru Ochoty im. Hanny i Jana Machulskich w Warszawie
Bogusław Nowak, dyrektor naczelny Opery Krakowskiej
Maciej Nowak, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu
Adam Orzechowski, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Wybrzeże w Gdańsku
Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu
Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi i Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
Romuald Wicza – Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Norbert Rakowski, dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Mirosław Seidler, dyrektor Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
Tadeusz Słobodzianek, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie
Monika Szela, dyrektor Teatru Maska w Rzeszowie
Paweł Szkotak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Boska Komedia"
Robert Talarczyk, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Jan Tomaszewicz, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim
Krzysztof Torończyk, dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie
Paweł Wodziński, dyrektor Biennale Warszawa
Bartosz Zaczykiewicz, dyrektor Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

(-)
Materiał nadesłany
8 stycznia 2021
Portrety
Jacek Głomb

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia