Apel o polubowne zakończenie sporu

List Komitetu Honorowego 50-lecia Teatru Ósmego Dnia

Zwracamy się z apelem o polubowne zakończenie sporu - List Komitetu Honorowego 50-lecia Teatru Ósmego Dnia do Prezydenta Ryszarda Grobelnego ws. wszczęcia procedury zwolnienia Ewy Wójciak ze stanowiska dyrektor naczelnej i artystycznej Teatru Ósmego Dnia.

Warszawa, 12 czerwca 2014

Pan Ryszard Grobelny
Prezydent m. Poznania
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
prezydent@um.poznan.pl

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracamy się do Pana jako członkowie Komitetu Honorowego, powołanego z okazji 50-lecia istnienia Teatru Ósmego Dnia, zespołu-legendy, który cieszy się szacunkiem, uznaniem i podziwem widzów w Polsce, Europie i na świecie; jest także chlubą Poznania.

Wyjątkowa pozycja Teatru Ósmego Dnia - jedyna w swoim rodzaju charyzma - wynika z połączenia najwyższej rangi artyzmu z osobistą odwagą, nonkonformizmem i zaangażowaniem jego twórców. Za swoją niezłomną postawę płacili w latach komunizmu, gdy ówczesne władze nękały zespół inwigilacją, zakazami grania, likwidacją siedziby, aż wreszcie skazały go na wygnanie z kraju.

Jest paradoksem czy ironią historii, że w roku jubileuszowym Teatru Ósmego Dnia nasila się konflikt między reprezentowanym przez Pana Urzędem a Dyrektorką Teatru Ósmego Dnia, panią Ewą Wójciak. Nie wchodząc w oceny racji stron konfliktu, zaniepokojeni jego skalą i możliwymi skutkami, zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, z apelem o polubowne zakończenie sporu.

Być może poglądy i postawa Ewy Wójciak oraz jej kolegów nie spełniają Pańskich - jako włodarza miasta - wyobrażeń; być może Teatr Ósmego Dnia, dochowując wierności samemu sobie i upominając się, jak zawsze pełnym głosem, o prawo do wolności, jest dla obecnych władz znowu niewygodny. Ale bycie niewygodnym stanowi misję artystów Teatru Ósmego Dnia, na tym polega ich rola permanentnych krytyków i kontestatorów - bez względu na aktualne koniunktury polityczne. Solidaryzujemy się z taką postawą i wyrażamy poparcie dla działań artystycznych Dyrektor Ewy Wójciak i jej kolegów z zespołu.

Ponawiając apel o zakończenie konfliktu, który w roku jubileuszowym Teatru Ósmego Dnia sprawia wyjątkowo gorszące wrażenie, wierzymy, że 50-lecie Teatru Ósmego Dnia będzie naszym wspólnym świętem.

Z wyrazami poważania

Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia Teatru Ósmego Dnia:
Cora Herrendorf
Jan Lityński
Janusz Majcherek (przewodniczący)
Adam Michnik
Janusz Opryński
Andrzej Seweryn
Henryk Wujec

Z upoważnienia członków Komitetu:
Janusz Majcherek

Adres do korespondencji:
Janusz Majcherek
04-351 Warszawa
Ul. Osowska 73/79 m. 39
janusz-1959@tlen.pl

Do wiadomości:
Dyr. Ewa Wójciak, Teatr Ósmego Dnia

(-)
Materiał Teatru
14 czerwca 2014
Portrety
Ewa Wójciak

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Miłość do trzech pomar...
Zbigniew Głowacki