Arcydzieło baroku

"Semele" - reż. Eva Buchmann - Teatr Wielki w Łodzi

Nigdy nie wystawiane w Polsce oratorium sceniczne Händla SEMELE jest arcydziełem wśród kompozycji barokowych.

Georg Friedrich Händel chcąc wystawić swoje najnowsze dzieło na scenie londyńskiej Covent Garden w czasie Wielkiego Postu, świadomie określił ją mianem oratorium. W rzeczywistości jednak jest to utwór sceniczny, z tekstem o zabarwieniu miłosnym, a nawet erotycznym... „To nie oratorium, ale sprośna opera!" – oburzali się współcześni Händlowi widzowie. Z kolei od strony muzycznej dzieło zawiera wiele zapożyczeń z innych utworów Händla (m.in. z opery Juliusz Cezar), a także Alessandro Scarlattiego i Georga Philippa Telemanna. Bez wątpienia jednak jej libretto, które nota bene także było zaczerpnięte z opery innego kompozytora, powstało w oparciu o Metamorfozy Owidiusza, których autentyczności nikt nie zamierza podważyć.

Podstawowym celem realizacji tego projektu jest gruntowne poznanie zapomnianej, a wybitnej kompozycji, przybliżenie dzieła widzom i słuchaczom oraz konsolidacja działań uczelni artystycznych Łodzi i szkoły baletowej przy wsparciu Teatru Wielkiego w Łodzi.
Udostępnienie sceny łódzkiej opery nie tylko podnosi rangę przedsięwzięcia, lecz przede wszystkim stwarza niespotykane dotąd możliwości twórcze dla młodych artystów.

Spektakl w Teatrze Wielkim w Łodzi realizowany jest w nietypowej koprodukcji – łódzkiej opery, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Co warte podkreślenia, to studenci odpowiedzialni są zarówno za stronę muzyczną – soliści i orkiestra, ale także za plastyczne opracowanie dzieła.

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do Europejskiej Akademii Operowej z siedzibą w Maastricht.

(-)
Materiał Opery
12 kwietnia 2017
Portrety
Eva Buchmann

Książka tygodnia

Tamara Łempicka. Sztuka i skandal
Wydawnictwo Marginesy
Laura Claridge

Trailer tygodnia

Artyści w spocie przec...
Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska,...