Arcydzieło światowej dramaturgii

"Wujaszek Wania" - reż. Marek Mokrowiecki - Teatr Dramatyczny w Płocku

Do majątku Wojnickich, prowadzonego przez Wujaszka Wanię, przybywa emerytowany profesor Sierebriakow z młodą i piękną żoną.

Nieszczęśliwe miłości, intrygi, życie pozbawione sensu – wszystko to odnajdziecie w tej gorzkiej komedii.

Czechow to mistrz tworzenia niejednoznacznych, psychologicznych postaci. W rozterkach, jakie przeżywają bohaterowie sztuki, każdy widz może odnaleźć cząstkę siebie. Problemy sensu życia, miłości i poświęcenia się dla innych, są wiecznie aktualne.

Anton Czechow - urodził się w 1860 r. w Taganrogu, Imperium Rosyjskie.Zmarł w 1904 r. w Badenweiler. Rosyjski nowelista i dramatopisarz. Klasyk literatury rosyjskiej. Mistrz „małych form literackich", w której przeważały obrazki obyczajowe, miniatury z życia urzędników, kupców, ziemian i chłopów, łączące komizm z wyraźnymi akcentami krytyki społecznej.

Znany głównie z dramatów odtwarzających tragizm powszedniej egzystencji zwykłych, przeciętnych ludzi, zazwyczaj pozbawionych woli działania, w których konflikty ukazywał w aspekcie ogólnoludzkim, społeczno-psychologicznym, a zarazem czysto rosyjskim.

(-)
Materiał Teatru
30 marca 2015

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia