„Aria" - Emiliano Pellisari & Mariana Porceddu - NoGravity Dance Company (Włochy)

4. Międzynarodowy Festiwal Teatru Formy Materia Prima

„Aria" - Emiliano Pellisari & Mariana Porceddu - NoGravity Dance Company, Accademia Filarmonica Romana i Teatro Olimpico (Włochy). Sensacja ostatniej edycji festiwalu – powietrzny taniec. Występ zespołu wybitnego włoskiego twórcy Emiliano Pellisari'ego wywołał w 2015 roku zachwyt publiczności i niekończące się owacje na stojąco.

W ich najnowszym spektaklu "Aria" podziwiać będziemy zaskakującą choreografię „zawieszoną" kilka metrów nad ziemią. Tancerze-akrobaci w groteskowych kostiumach wykonają w powietrzu szereg geometrycznych figur, następujących po sobie jak w kalejdoskopie. Perfekcja półnagich ciał tancerzy, pełnych lekkości i gracji bez wątpienia po raz kolejny wprawi nas w osłupienie. Na scenie zobaczymy też barokowy zespół muzyczny, wykonujący muzykę instrumentalną i wokalną. Usłyszymy utwory takich kompozytorów jak: Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Giovanni Battista Pergolesi, Giuseppe Tartini. Będzie to niezwykła uczta złożona z tańca, muzyki i śpiewu – teatr i koncert w jednym.

W tej niesamowitej kreacji Emiliano Pellisari odwołuje się do słynnego włoskiego "il teatro delle meraviglie" (teatru cudów), który w dobie baroku odwiedzał największe europejskie dwory. Premiera spektaklu odbyła się na początku października w Rzymie w słynnym Teatro Olimpico. Cztery miesiące po niej „Aria" zagości w Krakowie.

To oniryczne widowisko, którego nie da się zapomnieć! Poza wszelkimi zasadami grawitacji! POLSKA PRAPREMIERA

„Emiliano Pellisari nie jest po prostu choreografem. To architekt ludzkiego ciała." /Vittoria Ottolengi, Resto del Carlino (Włochy)/

„Taniec, akrobacje, sztuka mimu, perfekcyjnie wyreżyserowane światło i efekty specjalne składają się na niezwykłe obrazy, które zaskakują i wciągają publiczność bez reszty."/La Stampa (Włochy)/

„Ciała, które zaprzeczają siłom grawitacji, poza percepcją oka i umysłu, pełna satysfakcja widza gwarantowana." /Il Giornale (Włochy)/

Czas trwania: 120 min
Przerwa

Kreacja: Emiliano Pellisari
Choreografia: Emiliano Pellisari & Mariana Porceddu
Wybór muzyki: Mariana Porceddu
Występują: Mariana Porceddu, Antonella Perazzo, Eva Campanaro, Nailong Song, Francesco Saverio Cifaldi, Giuseppe Liuzzo
Muzyka na żywo: Barocca Ensemble Dyrygent: Lorenzo Tozzi; Susanne Bungaard (sopran) Angelo Bonazzoli (sopran), Prisca Amori (skrzypce), Corrado Stocchi (skrzypce), Matteo Scarpelli (wiolonczela),Carolina Pace (flet i obój), Stefano Maiorana (teorba i gitara), Lorenzo Tozzi (klawesyn)
Projekt kostiumów: Daniela Piazza (White Design Studio)
Koncepcja stylu: Nora Buijdoso (MMa Budapest)
Reżyseria światła: Emiliano Pellisari & Vincenzo Turi
Scenografia i maszyneria: Emiliano Pellisari

___

ENG

NoGravity Dance Company in cooperation with Accademia Filarmonica Romana and Teatro Olimpico "Aria" (Italy)

The sensation of the last festival edition – an aerial dance.In 2015, the delighted audience awarded the performance of the ensemble directed by Italian author Emiliano Pellisari with unending standing ovation.

In "Aria"– the group's most recent premiere – we will be able to admire surprising choreography "suspended" several metres above the stage. The acrobatic dancers in grotesque costumes are going to make up a number of geometrical figures in the air in kaleidoscopic sequences. The perfection of half-naked bodies of the dancers, their lightness and grace is definitely going to stun us again. We are also going to listen to a Baroque music ensemble playing and singing. They will present the music by such composers as Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Giovanni Battista Pergolesi, Giuseppe Tartini. It is going to be an extraordinary mixture of dance, music and singing – a theatre performance and a concert in one.

In this unusual creation, Emiliano Pellisari refers to the famous Italian "il teatro delle meraviglie" ( the theatre of miracles) which in the Baroque era visited most noble European courts. The premiere of the show took place in early October in Rome in the famous Teatro Olimpico, and four months after that "Aria" is going to be presented in Krakow.
An unforgettable oneiric show. No gravity principles apply! POLISH PREMIERE
"Emiliano Pellisari is not just a choreographer. He is an architect of the human body." /Vittoria Ottolenghi, Resto del Carlino (Italy)/
"Dance, acrobatics, the art of mime, perfectly directed light and special effects all make up remarkable images that surprise and totally enthral the audience."/La Stampa (Italy)/
"Bodies that deny the forces of gravity, that deceive the perception of the eye or mind – full satisfaction guaranteed." /Il Giornale (Italy)/
Duration:120 min
Intermission
Creation: Emiliano Pellisari
Choreography: Emiliano Pellisari and Mariana Porceddu
Music selection: Mariana Porceddu
Cast: Mariana Porceddu, Antonella Perazzo, Eva Campanaro, Nailong Song, Francesco Saverio Cifaldi, Giuseppe Liuzzo
Live music: Barocca Ensemble Conductor: Lorenzo Tozzi; Susanne Bungaard (soprano) Angelo Bonazzoli (sopranist), Prisca Amori (violin), Corrado Stocchi (violun), Matteo Scarpelli (cello),Carolina Pace (flute and oboe), Stefano Maiorana (theorbo and guitar), Lorenzo Tozzi (harpsichord)
Costume designer: Daniela Piazza (White Design Studio)
Style concept: Nora Buijdoso (MMa Budapest)
Lighting design: Emiliano Pellisari and Vincenzo Turi
Set design and machinery: Emiliano Pellisari

(-)
Materiał organizatora
18 lutego 2017
Portrety
Adolf Weltschek

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia