Art Stations Foundation

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w Poznaniu

Misją całorocznego programu performatywnego Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk – działającego od 2004 roku pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec - jest popularyzowanie, promowanie i prezentowanie najnowszych trendów współczesnej choreografii, a przede wszystkim intensywne wspieranie rozwoju polskich choreografów poprzez dedykowane im programy edukacyjne, rezydencyjne i produkcyjne z flagowymi programami - Solo Projekt oraz Alternatywna Akademia Tańca - na czele.

Pozwoliło to na stworzenie w Studio Słodownia +3 pierwszego w Polsce centrum rozwoju choreografii: platformę artystycznego rozwoju i wymiany doświadczeń - przestrzeń kreacji (blisko 60 oryginalnych produkcji tanecznych!), ale także dyskusji i refleksji nad zagadnieniami współczesnej choreografii.

Od 2015 roku fundacja przyznaje stypendium badawcze Grażyny Kulczyk, którego nadrzędnym celem jest wspieranie badań nad, i upowszechnianie wiedzy o choreograficznej sztuce szerokiej publiczności. Od 2011 r. fundacja prowadzi także program Roztańczone Rodziny – całoroczny cykl warsztatów, prezentacji i produkcji dla najmłodszej widowni.

Ważnym elementem działalności Art Stations Foundation jest intensywne promowanie polskiego tańca za granicą oraz nawiązywanie współpracy edukacyjnej z zagranicznymi partnerami i sieciami.

W latach 2008-2012 Fundacja była współorganizatorem-gospodarzem trzech edycji Polskiej Platformy Tańca, a od 2004r. jest głównym polskim partnerem sieci Aerowaves oraz członkiem-założycielem European Dancehouse Network (EDN).

http://www.artstationsfoundation5050.com
https://www.facebook.com/starybrowarnowytaniec/

(-)
Materiał Teatru
21 lutego 2018

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia