Artyści o sobie

debata "Czy artyści pójdą do piekła" - Teatr Dramatyczny Szaniawskiego w Wałbrzychu

Czy można ograniczać wolność sztuki? Jakie są lub mogą być konsekwencje nieskrępowanej wypowiedzi artystycznej? Co już jest, a co jeszcze nie, treścią obrazoburcą, to tylko przykładowe tematy artystycznej debaty, która odbędzie się w ramach "Kanapy Teatralnej" pt. "Czy artyści pójdą do piekła" w Teatrze im. Szaniawskiego

Do rozmowy zaproszeni są twórcy reprezentujący różne dyscypliny artystyczne. Przewidziano również prezentacje literackie i muzyczne. Do dyskusji gospodarz spotkania, Krzysztof Kobielec zaprosił aktora Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, Ryszarda Węgrzyna, fotografika, Alka Ziółkowskiego z żoną aktorką, Barbarą, aktora wałbrzyskich "Lalek", Jakuba Grzybka, poetówreprezentujących lokalne środowisko literackie i wszystkich, którzy w tej kwestii zechcą zabrać głos.

"Kanapa Teatralna" funkcjonująca w wałbrzyskim "Dramacie" czwarty sezon pierwotnie skupiała środowisko literackie, teraz ewoluuje w stronę platformy dyskusyjnej połączonej z prezentacją artystyczną. To próba wypełnienia przestrzeni, którą w skomercjalizowanej rzeczywistości opuściły rozważania o kierunkach rozwoju i jakości kultury.

Teatr serdecznie zaprasza wszystkich wałbrzyszan do foyer Teatru Dramatycznego 17 października na godzinę 18.00. Wstęp wolny.

eg
Tygodnik Wałbrzyski
14 października 2011

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...