Artystyczne osiągnięcie roku

"Czuły narrator" - autorstwa Olgi Tokarczuk - najwyższe artystyczne osiągnięcie roku.

Ideę, którą pisarka przedstawiła podczas swojego wykładu noblowskiego, docenili eksperci platformy Emerging Europe. Uznali ją za najwyższe artystyczne osiągnięcie roku - podaje "Gazeta Wyborcza".

Olga Tokarczuk wygłosiła mowę noblowską 7 grudnia w Akademii Szwedzkiej. Mówiła wtedy o "czułym narratorze", który ma wyjątkową zdolność obserwacji świata. Potrafi dostrzec niezwykłe związki między elementami otaczającej go rzeczywistości. Noblistka podczas swojej przemowy mówiła także o konieczności znalezienia nowej formy opowiadania, która pozwoli uchwycić złożoność współczesnego świata.

Te obserwacje Olgi Tokarczuk wywarły wrażenie na reprezentantach Emerging Europe - platfromy, która swoimi działaniami obejmuje kraje Europy Środkowej oraz m.in. Azerbejdżan i Gruzję. Jak opisuje na swojej stronie internetowej, zajmuje się "tłumaczeniem regionu światu oraz świata - regionowi". Stara się też wytworzyć narzędzia umożliwiające rozwój Europy Środkowej na wielu polach.

Teraz Emerging Europe zdecydowało się nagrodzić polską noblistkę, uznając zaprezentowane podczas wykładu w Szwecji idee za najwyższe artystyczne osiągnięcie roku.

- Wykład Olgi Tokarczuk zawierał dokładną analizę komunikacyjnych problemów, których doświadczamy we współczesnym świecie - powiedział "Gazecie Wyborczej" Andrew Wrobel, jeden z założycieli Emerging Europe. Dodał też, że obecnie cierpimy ze względu na przebywanie w odosobnieniu, ale i stykanie się z dezinformacją, która izoluje nas od rzeczywistego świata jeszcze bardziej.

Na drugim miejscu nagród Emerging Europe znalazł się serial HBO "Czarnobyl" (za ostrzeżenie przed konsekwencjami braku wiary w naukę), a podium zamyka "Kraina miodu" - macedoński dokument o 50-letniej kobiecie, która zajmuje się hodowlą pszczół.

To już trzecia edycja nagród przyznawanych przez Emerging Europe. Wyróżnienia, wręczane zazwyczaj w czerwcu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, mają wskazać najciekawsze idee i inicjatywy z Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku, z powodu trwającej pandemii, wyniki ogłoszono online.

(-)
Onet.Kultura
4 lipca 2020
Portrety
Olga Tokarczuk

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia