Atest dla Banialuki

"Sen nocy letniej" - reż. Marián Pecko - Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej -

Przedstawienie Teatru Lalek Banialuka „Sen nocy letniej” Wiliama Szekspira w reżyserii Mariána Pecki decyzją Kapituły Atestów Polskiego Ośrodka ASSITEJ zostało nagrodzone Atestem Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za rok 2013. Nagrody zostaną wręczone 14 października podczas XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „Korczak”.

To zaszczytne wyróżnienie przyznawane jest przedstawieniom dedykowanym dzieciom i młodzieży. Warto przypomnieć, że bielska inscenizacja „Snu nocy letniej" została nagrodzona Złotą Maską 2014 w kategorii Spektakl dla młodych widzów 2013, a także podczas XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada" 2015.
Jest to jedna z nielicznych inscenizacji tej sztuki Szekspira w teatrze lalek.

Na scenie zobaczyć można aż 13 aktorów nie tylko w żywym planie, ale również jako animatorów marionetek małych i wielkich rozmiarów, pacynek i innych form lalkowych. Na oczach widzów – w świecie na pół realnym, na pół fantastycznym – rozgrywa się historia o miłości i nieodłącznie z nią związanej zazdrości. Elfy i duchy leśne na czele z najważniejszym Pukiem sprowokują różne wydarzenia, po których nie pozostanie nic innego, jak stwierdzić, że wszystko było letnim snem na jawie.

 

(-)
Materiał Teatru
15 października 2015

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...