Aukcja wiecznych piór i koncert charytatywny dla artystów

"Kocham, więc jestem" - Fundacja "Mimo wszystko" i Filharmonia Krakowska

Wieczne pióra i zegarki należące do znanych osób będzie można wylicytować 16 lutego, podczas koncertu charytatywnego "Kocham, więc jestem", zorganizowanego przez Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko" i Filharmonię Krakowską.

W koncercie, który odbędzie się w Filharmonii Krakowskiej, wystąpi kubański muzyk Jose Torres. Wraz ze swoim zespołem Havana Dreams oraz Chórem Filharmonii Krakowskiej zagra na rzecz krakowskich artystów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Podczas towarzyszącej koncertowi aukcji będzie można kupić wieczne pióra i zegarki podarowane m.in. przez Elżbietę Bieńkowską, Dorotę Masłowską, Anję Rubik, Jacka Majchrowskiego, Jonathana Carrolla, Donalda Tuska i Bogdana Zdrojewskiego.

Anna Dymna, prowadząca aukcję razem z Bronisławem Majem, obdaruje również trzy osoby swoimi piórami.

Dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc dla chorych krakowskich artystów: muzyka i chórzysty Władysława Kamejszo i jego żony Jolanty oraz aktora Henryka Majcherka.

"Kocham, więc jestem" - naszym spotkaniem udowadniamy, że to nie są słowa na wyrost. Miłość jest największą siłą człowieka- podkreśla Anna Dymna.

Na aukcji zabraknie pióra poetki Julii Hartwig, które zostało skradzione podczas przesyłki.

- W wywiadach będę prosiła pana złodzieja, żeby zechciał jednak wpłacić jakieś pieniądze na konto Fundacji +Mimo Wszystko - powiedziała Anna Dymna.

- Po pierwsze, nielegalnie, wszedł w posiadanie pióra należącego do wielkiej poetki, po drugie, przedmiot ten jest magiczny, bo zawiera ogrom życzliwości oraz wrażliwości pani Julii - podkreśliła. Jak stwierdziła, "dobrze by się też stało, gdyby pan złodziej nie tylko miał świadomość, jak bardzo cenny przedmiot posiada, ale zapoznał się również z utworami poetki.

- Kiedy w najnowszym tomie pani Julii przeczytałam wiersz "Życie, o życie", zrozumiałam, że nad tą kradzieżą nie ma sensu załamywać rąk. Pomimo że w naszej rzeczywistości dochodzi do różnych przykrych incydentów, życie należy chwalić i działać mimo wszystko" - powiedziała Anna Dymna.

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie już po raz szósty organizują koncert charytatywny na rzecz artystów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

(-)
(PAP)
4 lutego 2014
Portrety
Anna Dymna

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...