Babę zesłał Bóg

Koncert o kobietach – nie tylko dla kobiet

Na temat natury kobiecej napisano całe tomy i jak dotąd nie udało się zgłębić tej kwestii. Niektórzy mężczyźni idą za głosem Wergiliusza, który w swoim poemacie „ENEIDA" napisał, że „niestałą i zmienną jest zawsze kobieta", idą też za głosem św. Tomasza, który etymologię słowa femine wywiódł od fe czyli wiara oraz mine, czyli mniej. Twierdzą zatem jakoby kobiety były istotami mniejszej wiary, istotami niestałymi i niewiernymi.

Czy wielowiekowe współistnienie płci przeciwnych to potwierdza? Jakie wartości zawierają się w słowie kobieta, na czym polega jej tajemnica? Na te pytania będą się starali odpowiedzieć znakomici artyści związani z Agencją CODA, soliści łódzkiej i warszawskiej sceny muzycznej – trzy Panie, a także jeden z najwybitniejszych wokalistów musicalowych, kierownik muzyczny Teatru RAMPA w Warszawie, Jakub Wocial - w programie pod tytułem „Babę zesłał Bóg" zapożyczonym od piosenki autorstwa Sławomira Wolskiego, która con genialnie podkreśla paradoks współistnienia płci przeciwnych - z jednej strony kobiety w roli podrzędnej, z drugiej jako daru boskiego.

Każda z artystek zgodnie ze swoimi predyspozycjami przedstawiać będzie odmienne typy kobiet. Anna Kutkowska-Kass, „Królowa Nocy" w warszawskiej premierze opery „Czarodziejski flet" Mozarta przywoła na pamięć bohaterki efektownego koloraturowego repertuaru różnych gatunków muzycznych, Jolanta Bobras, która 13 sezonów artystycznego życia poświęciła operze, bardziej będzie się koncentrować w tym koncercie na wielkich przebojach przedstawiających kobiety niezwykłe, intrygujące i niebanalne, a znana aktorka teatralna i wokalistka Agnieszka Greinert podjęła się ożywienia zabaw poetycko-satyrycznych Mariana Hemara oraz autorów Kabaretu Starszych Panów.

Solistom akompaniować będzie sekstet pracujący pod kierunkiem Adama Manijaka, pianisty, kompozytora i aranżera, dziekana Katedry Jazzu i Instrumentów Perkusyjnych w Akademii Muzycznej w Łodzi, złożony z instrumentalistów - solistów zaliczanych do elit muzycznych kraju w obsadzie: Maciej Łabecki - skrzypce, Jacek Delong - klarnet i saksofony, Krzysztof Raczyński – akordeon, Bartosz Stępień i Andrzej Delong – perkusja.

Koncert ubarwi słowem prezenterka radiowa i estradowa Krystyna Pietranek-Kulis. 19.03.2018 godz. 19.00

(-)
Materiał organizatora
23 lutego 2018

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia