Balet z muzyka Góreckiego

"I przejdą deszcze..." - reż. Krzysztof Pastor - Opera Narodowa w Warszawie

Nowy balet Teatru Wielkiego - Opery Narodowej "I przejdą deszcze..." w choreografii Krzysztofa Pastora, dyrektora Polskiego Baletu Narodowego, został zrealizowany do znanej z odniesień religijnych muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010), wybitnego polskiego kompozytora

Autor spektaklu wybrał fragmenty czterech utworów Góreckiego, skomponowanych na wielką orkiestrę, chóry mieszane, dwa fortepiany i perkusję. W tych fragmentach muzycznych, będących formą artystycznej modlitwy, silnie zaznaczają się wątki polskiej tradycji. Inspiracją był dla Pastora piękny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Deszcz", napisany w 1943 roku, przepełniony metafizycznym cierpieniem.

Nie zobaczymy na scenie konkretnej historii, balet nie ma wyrazistej akcji. Są to raczej ułożone w czterech częściach impresje na temat dramatycznych losów pewnej zbiorowości (metaforycznie chodzi o Polskę), która walczy ze zniewoleniem. Grupowe układy choreograficzne ilustrują owe zmagania. My - Nasi - Inni, Złowrodzy i symboliczne Tchnienie -wszyscy walczą o duszę narodu. W pierwszej części impresje te wydają się mało przejrzyste, jednak w drugiej nabierają dramatyzmu, aż do finału, gdzie w strugach deszczu Tchnienie wyzwala w zbiorowości oczyszczenie.

Ten jednoaktowy balet do wspaniałej muzyki Góreckiego wymaga od widza dobrej woli, skupienia i uwagi. Czasami bowiem trudno dostrzec wszystkie niuanse artystycznych impresji autora.

MW
Idziemy
8 kwietnia 2011

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia