Bardzo gorąca rywalizacja o dyrekcję "Słowaka"

Nie cichną dyskusje wokół konkursu

Nie cichną dyskusje wokół konkursu na dyrektora Teatru im. Słowackiego. Wczoraj oświadczenie w sprawie swojego kandydata wydał Związek Zawodowy Aktorów tej sceny. Swój typ wskazało też koło Związku Artystów Scen Polskich teatru. Oba gremia opowiedziały się za Krzysztofem Głuchowskim.

Dyskusję sprowokował artykuł "Dziennika Polskiego", opisujący wybory kandydatów zespołu. Chodziło o głosowania dwóch związków zawodowych - aktorskiego oraz gromadzącego zespół administracyjny i techniczny. Pierwszy opowiedział się za Krzysztofem Głuchowskim, drugi - za Markiem Gierszałem.

"Szanując autonomiczność i suwerenność Komisji Konkursowej, oraz ufając w jej bezstronny i merytoryczny wybór, nie chcieliśmy upubliczniać naszego stanowiska do czasu obrad komisji. Spekulacje prasowe spowodowały, że informujemy Pana o Naszym wyborze w dniu dzisiejszym. W wyniku wielu ciekawych spotkań z oficjalnymi kandydatami, startującymi w w/w Konkursie zdecydowaną większością głosów, wybraliśmy na tak zwanego kandydata zespołu artystycznego, Pana Krzysztofa Głuchowskiego" - czytamy w oświadczeniu rozesłanym wczoraj przez Marcina Sianko, przewodniczącego Związku Zawodowego Aktorów.

- To, że dwa związki wskazały dwóch kandydatów, to jedno. Ale oba te głosy należy traktować jako głosowanie za chęcią zmiany - zaznacza w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Marcin Sianko.

Wczoraj zagłosowało nad swoim kandydatem także koło Związku Artystów Scen Polskich grupujące aktorów "Słowaka". To gremium jednogłośnie poparło Krzysztofa Głuchowskiego.

Wyniki konkursu na dyrektora powinniśmy poznać już w poniedziałek. Poza wymienionymi, w konkursie startują Jacek Bunsch, Piotr Jędrzejas, Rafał Sabara, Adam Sroka, Tomasz Wysocki, Dariusz Zawiślak.

Z rywalizacji o fotel, który po 16 latach opuści Krzysztof Orzechowski, wycofała się Iwona Kempa, dotychczasowa szefowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki, podległego dyrektorowi Teatru im. J. Słowackiego.

Łukasz Gazur
Dziennik Polski
18 kwietnia 2016

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki w Warszawie
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...