Bezpłatne warsztaty dla młodzieży

Teatr Polski we Wrocławiu

Bezpłatne warsztaty dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Działania edukacyjne Teatru Polskiego we Wrocławiu w ciągu ostatnich trzech sezonów zostały mocno zintensyfikowane i poszerzone.

Kolejne nowości to dwie dwumiesięczne edycje warsztatów dramaturgicznych, w których uczestniczyli studenci wrocławskich uczelni, oraz trzy kolejne edycje  warsztatów aktorskich i jedna krytycznoteatralnych dla młodzieży. I wreszcie bezpłatny miesięcznik "1212 Generacja Tpl" redagowany przez licealistów i studentów z całego Dolnego Śląska. Udało im się wydać dziewięć numerów, które dobrze i atrakcyjnie opisały, jak wyglądał mijający sezon w Teatrze Polskim we Wrocławiu oraz co ciekawego wydarzyło się w dolnośląskich teatrach.

Działania edukacyjne Teatru Polskiego we Wrocławiu zostały docenione w ubiegłorocznym podsumowaniu przygotowanym przez miesięcznik "Teatr" za umiejętne organizowanie raczkującej w Polsce nowoczesnej edukacji teatralnej".

Druga edycja WARSZTATÓW AKTORSKICH dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu

20.10.2008 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna we Wrocławiu);
27.10.2008 – spotkanie z reżyserem Krzysztofem Garbaczewskim;
28.10.2008 – czytanie tekstu i analiza postaci (prowadzenie Halina Rasiakówna, aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu);
03.11.2008 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
04.11.2008 – przydzielenie ról, budowanie charakterów postaci (prowadzenie Halina Rasiakówna);
17.11.2008 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
18.11.2008 – praca nad scenami (prowadzenie Halina Rasiakówna);
24.11.2008 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
25.11.2008 – praca nad scenami (prowadzenie Halina Rasiakówna);
02.12.2008 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu);
08.12.2008 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj);
09.12.2008 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj).

Trzecia edycja WARSZTATÓW AKTORSKICH dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu
19.01.2009 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania, PWST Wrocław);
26.01.2009 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
02.02.2009 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
03.02.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman, aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego);
09.02.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
10.02.2009 – praca z reżyserem (prowadzenie Bartosz Potoczny, reżyser);
16.02.2009 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
17.02.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
23.02.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
24.02.2009 – praca z reżyserem (prowadzenie Bartosz Potoczny);
02.03.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
03.03.2009 – praca z reżyserem (prowadzenie Bartosz Potoczny);
09.03.2009 – praca z reżyserem (prowadzenie Bartosz Potoczny);
10.03.2209 – praca z reżyserem (prowadzenie Bartosz Potoczny);
17.03.2009 – praca z reżyserem (prowadzenie Bartosz Potoczny);
30.03.2009 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu);
31.03.2009 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj);

Czwarta edycja WARSZTATÓW AKTORSKICH dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu
27.04.2009 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania, PWST Wrocław);
28.04.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman, aktor Wrocławskiego Teatru Współczesnego);
05.05.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
11.05.2009 – praca nad monologiem (prowadzenie Halina Rasiakówna, aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu);
11.05.2009 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj, aktor Teatru Polskiego we Wrocławiu);
12.05.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
13.05.2009 – praca nad monologiem (prowadzenie Halina Rasiakówna);
14.05.2009 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj);
15.05.2009 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj);
18.05.2009 – praca nad dykcją i impostacją głosu (prowadzenie Przemysław Kania);
19.05.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
22.05.2009 – praca nad monologiem (prowadzenie Halina Rasiakówna);
25.05.2008 – praca nad monologiem (prowadzenie Halina Rasiakówna);
25.05.2009 – praca nad wierszem (prowadzenie Adam Szczyszczaj);
26.05.2009 – elementarne zadania aktorskie (prowadzenie Tomasz Cymerman);
29.05.2009 – praca nad monologiem (prowadzenie Halina Rasiakówna);

Trzecia edycja WARSZTATÓW KRYTYKI TEATRALNEJ dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu
15.10.2008 – prezentacja pism krytycznoteatralnych istniejących na polskim i europejskim rynku wydawniczym oraz podstawowe definicje recenzji (prowadzenie Marzena Sadocha, „Notatnik Teatralny”);
29.10.2008 – konstrukcja recenzji w prasie codziennej, prezentacja wzorcowych tekstów i rozmowa na temat błędów, których nie wolno popełniać dziennikarzowi teatralnemu (prowadzenie Marzena Sadocha);
05.11.2008 – poprawne pisanie recenzji, dobieranie tytułów i leadów (prowadzenie Marzena Sadocha);
12.11.2008 – ocena kilku spektakli repertuarowych Teatru Polskiego we Wrocławiu (prowadzenie Marzena Sadocha);
19.11.2008 – prezentacja recenzji uczestników zajęć i wspólna praca nad ich udoskonalaniem (prowadzenie Marzena Sadocha);
19.11.2008 – spotkanie z Pawłem Sztarbowskim z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie;
26.11.2008 – spotkanie z Joanną Derkaczew, krytyczką teatralną „Gazety Wyborczej”;
03.12.2008 – prezentacja recenzji uczestników zajęć i wspólna praca nad ich udoskonalaniem (prowadzenie Marzena Sadocha);

Pierwsza edycja WARSZTATÓW DRAMATURGICZNYCH dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu
14.01.2009 – rodzaje form dramatycznych (prowadzenie Marzena Sadocha, „Notatnik Teatralny”);
21.01.2009 – funkcje monologu, monolog jako funkcja tekstu przedstawiająca bezpośrednio świat postaci (prowadzenie Marzena Sadocha);
21.01.2009 – formy dialogowe jako charakterystyka postaci (prowadzenie Marzena Sadocha);
25.11.2009 – czas w dramacie (prowadzenie Marzena Sadocha);
04.02.2009 – teatr postdramatyczny, jego założenia i możliwości (prowadzenie Marzena Sadocha);
03.12.2008 – polska dramaturgia współczesna – Michał Walczak, Paweł Demirski (prowadzenie Marzena Sadocha);
11.02.2008 – przepisywanie tekstów klasycznych i łączenie różnych rodzajów tekstów (prowadzenie Marzena Sadocha);

Druga edycja WARSZTATÓW DRAMATURGICZNYCH dla młodzieży w Teatrze Polskim we Wrocławiu
18.02.2009 – rodzaje form dramatycznych (prowadzenie Marzena Sadocha, „Notatnik Teatralny”);
25.02.2009 – funkcje monologu, monolog jako funkcja tekstu przedstawiająca bezpośrednio świat postaci (prowadzenie Marzena Sadocha);
04.03.2009 – formy dialogowe jako charakterystyka postaci (prowadzenie Marzena Sadocha);
11.03.2009 – czas w dramacie (prowadzenie Marzena Sadocha);
18.03.2009 – teatr postdramatyczny – jego założenia i możliwości (prowadzenie Marzena Sadocha);
03.12.2008 – polska dramaturgia współczesna: Michał Walczak, Paweł Demirski (prowadzenie Marzena Sadocha);
25.03.2008 – przepisywanie tekstów klasycznych i łączenie różnych rodzajów tekstów (prowadzenie Marzena Sadocha).

Kinga Wołoszyn-Świerk
Materiały Teatru
2 lipca 2009

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...