Bezrobotny aktor w Łaźni Nowej

"Zwierzenia bezrobotnego aktora czyli scenariusz na jednego aktora, najlepiej bezrobotne"

19 października o godz. 19 i 20 października o godz. 17 w Łaźni Nowej odbądą się spektakle "Zwierzenia bezrobotnego aktora czyli scenariusz na jednego aktora, najlepiej bezrobotnego".

enariusz na jednego aktora, najlepiej bezrobotnego"."Zwierzenia bezrobotnego aktora czyli scenariusz na jednego aktora, najlepiej bezrobotnego" to opowieść o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Scenki z życia bezrobotnego artysty ujęte w spektaklu są na tyle uniwersalne, że można porównać je do sytuacji ludzi w innych sektorach gospodarki, a każdy młody człowiek bez pracy zobaczy w nich obraz samego siebie. O sprawach ważnych i trudnych mówi się tu w sposób lekki i żartobliwy, bez użalania się nad własnym losem. Marcin Zarzeczny, w formie autorskiego monologu, opisuje swoje doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy. Publiczność śledzi kolejne inicjatywy ubogiego adepta sztuki aktorskiej, który przy użyciu prostych środków tworzy przedstawienie na oczach widzów. W monodramie główny nacisk położony jest na budowanie atmosfery intymnej relacji bohatera z widzem, zbliżonej formą do rozmowy bliskich przyjaciół. Marcin Zarzeczny stworzył brawurową kreację aktorską o sposobach radzenia sobie z zawodowym zniechęceniem i przezwyciężaniu trudności wrodzonym poczuciem humoru i zdrowym dystansem do otaczającej nas rzeczywistości. Uruchamia on w widzach pozytywne myślenie, pokazując tym samym całą skalę swoich aktorskich możliwości.

W ciągu siedmiu miesięcy odbyło się 34 wystawień w trzynastu miastach w Polsce, m. in. w Teatrze Śląskim w Katowicach, Teatrze Nowym w Zabrzu, Teatrze Rampa w Warszawie, ZASP-ie oraz na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy.

(-)
Materiał Teatru
19 października 2013
Portrety
Marcin Zarzeczny

Książka tygodnia

Trailer tygodnia