Bezzwrotna pomoc zagraniczna

Nowe inwestycje kulturalne dzięki środkom norweskim

Budowa pawilonu Józefa Czapskiego, renowacja Zamku Królewskiego w Pieskowej Skale, utworzenie muzeum interaktywnego w Narodowym Starym Teatrze oraz rewitalizacja budynku magazynu kostiumów Teatru im. J. Słowackiego zostaną sfinansowane z tzw. funduszy norweskich.

Jak podkreśliła w środę wiceminister kultury Monika Smoleń, środki na sfinansowanie tych przedsięwzięć pochodzą ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Jest to bezzwrotna pomoc zagraniczna skierowana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein do państw członkowskich UE. Wiceminister zaznaczyła, że pieniądze te stanowią - poza unijnymi funduszami strukturalnymi - istotne źródło finansowania inwestycji w kulturze i ochronie dziedzictwa.

Według Smoleń, transza ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród beneficjentów, bowiem na 310 mln zł, które było do dyspozycji nadesłali oni aplikacje na łączną kwotę przewyższającą 3 mld zł.

W środę na Zamku Królewskim na Wawelu podpisano umowy dotyczące dofinansowania czterech przedsięwzięć z terenu Krakowa i Małopolski: budowy pawilonu Józefa Czapskiego, renowacji Zamku Królewskiego w Pieskowej Skale, utworzenia muzeum interaktywnego w Narodowym Starym Teatrze oraz rewitalizacji budynku magazynu kostiumów Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie wyjaśniła, że pawilon poświęcony intelektualiście, pisarzowi i malarzowi Józefowi Czapskiemu zostanie wybudowany tuż obok otwartego w zeszłym roku Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Budowa obiektu będzie kosztowała 17,8 mln zł.

W budynku o powierzchni ponad 600 metrów kw. odtworzony zostanie pokój artysty z Maisons-Laffitte, będzie sala wystaw zmiennych, czytelnia i kawiarnia. Znajdą się w nim archiwalia, pamiątki i księgozbiór przekazane przez Józefa Czapskiego w testamencie Muzeum Narodowemu w Krakowie.

Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, którego oddziałem jest zamek w Pieskowej Skale ocenił, że zabytek ten - najlepiej zachowany i jedyny zagospodarowany zamek na Szlaku Orlich Gniazd - po 50 latach doczeka się kompleksowego remontu. W jego ramach odnowione zostaną elewacje oraz naprawiona i wymieniona stolarka okienna. Prowadzone będą też prace badawcze w zamkowej kaplicy, a także zdigitalizowana część zbiorów. Prace będą kosztowały 12,8 mln zł.

Dzięki 8,4 mln zł ze środków norweskich w piwnicach Narodowego Starego Teatru powstanie nowoczesne muzeum interaktywne - Centrum Edukacji Teatralnej. Jak tłumaczył dyrektor tej sceny Jan Klata, w wyremontowanych podziemiach zwiedzający będą mogli zagrać w spektaklu z udziałem Heleny Modrzejewskiej czy współtworzyć przedstawienie teatralne.

- Tak jak zmienia się świat i teatr, tak zmieniają się muzea i idea opowiadania o teatrze (). Przymiotnik interaktywny przy nazwie muzeum będzie dla nas czymś zobowiązującym i fascynującym - zaznaczył.

6,6 mln zł otrzyma Teatr im. Juliusza Słowackiego na remont i przebudowę budynku mieszczącego magazyn kostiumów przy ulicy Radziwiłłowskiej. Według dyrektora placówki Krzysztofa Orzechowskiego po remoncie w zabytkowym budynku z 1896 r. powstanie instytucja propagująca "siłę tradycji w sztuce".

- Będzie się ona "przeglądać" w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, drugim z naszych nowych budynków, ukierunkowanym na prezentację współczesnej awangardy - wyjaśnił.

(-)
Materiał Organizatora
8 maja 2014

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...