Biennale Warszawa

Biennale Warszawa to nowa nazwa Teatru „Scena Prezentacje"

Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła nową nazwę i statut Teatru „Scena Prezentacje". Od tej pory Biennale Warszawa to oficjalna nazwa miejskiej interdyscyplinarnej instytucji artystycznej.

Dziś (7 marca) Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru „Scena Prezentacje". Biennale Warszawa to od tej pory oficjalna nowa nazwa miejskiej instytucji kultury prowadzącej działalność artystyczną, badawczo-naukową, edukacyjną oraz społeczną. Proces zmian i przekształcania teatru w instytucję nowego typu trwał od października 2017 roku, kiedy jej dyrektorami zostali Paweł Wodziński i Bartosz Frąckowiak. Biennale Warszawa prowadzi działalność na przecięciu rozmaitych dyscyplin, łącząc obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego.

Jednym z głównym zadań instytucji jest organizacja biennale rozumianego jako kumulacja wydarzeń wykraczających poza działania stricte teatralne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się w terminie 13.05–30.06.2019 roku.

Biennale Warszawa to instytucja wyrosła z Teatru „Scena Prezentacje", który działał od 1979 roku w Warszawie jako teatr impresaryjny. Idea Biennale Warszawa opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa, działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, tożsamości seksualnych i pochodzeniu. Biennale Warszawa wspiera społeczną i kulturową aktywność mieszkanek i mieszkańców Warszawy. Koncentruje się na poszukiwaniu nowych grup uczestników i uczestniczek, by promować aktywne, emancypacyjne postawy
obywatelskie, idee dobra wspólnego, a także równość ekonomiczną, społeczną, kulturową i polityczną.

Zgodnie ze Statutem Biennale Warszawa przygotowuje i prezentuje spektakle teatralne, wystawy oraz działania z obszaru sztuk wizualnych. Organizuje również wydarzenia muzyczne, filmowe, działalność wydawniczą, badawczą, społeczno-kulturalną w szerokim polu kultury.

Charakterystyczne dla instytucji jest organizowanie rezydencji badawczych i artystycznych, prowadzenie badań naukowych oraz nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi.

Miasto Stołeczne Warszawa jako organizator instytucji zapoczątkował w 2017 roku proces aktualizacji statutów miejskich teatrów. Do tej pory wypracowane zostały misje społeczne TR Warszawa, Teatru Lalka, Teatru Kwadrat, Nowego Teatru. Prace w Biennale Warszawa trwały od sierpnia do października 2018 roku. Efektem prac jest powstanie statutu instytucji w nowym brzmieniu.

Teatr „Scena Prezentacje", który do tej pory prowadził działalność pod marką Biennale Warszawa, od końca października 2017 roku do dziś (7 marca 2019 roku) zorganizował i zrealizował 217 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 11 tysięcy uczestniczek i uczestników. Do ważniejszych projektów instytucji zrealizowanych do tej pory zaliczyć można „Atlas Planetarnej Przemocy" wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, program nowej edukacji RePrezentacje kuratorowany przez Agatę Siwiak, spektakle „Modern Slavery" Bartka Frąckowiaka i Natalii Sielewicz, „Globalna wojna domowa" Pawła Wodzińskiego i Piotra Grzymisławskiego, międzynarodową konferencję INURA 2018, Centrum Sztuki Włączającej: Downtown tworzone wspólnie z Teatrem 21, spektakl „Rewolucja, której nie było" w reżyserii Justyny Sobczyk oraz wystawę „SKIP THE LINE! Populizm i obietnice współczesności", której kuratorami byli Stanisław Ruszka i Jakub Gawkowski z pracami artystów i artystek takich jak, m.in. Joanna Rajkowska, Katarzyna Górna, Jakub Majmurek, Anna Baumgart, grupa Nagrobki, Monika Szpener, Łukasz Surowiec, Jarosław Kozłowski, Szabolc Kisspal, Adelina Cimochowicz. Biennale Warszawa realizuje również wspólnie z Roberto Cimetta Fund program grantowy wspierający mobilność twórców i twórczyń oraz wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski program Re–Directing: East skierowany do kuratorów, kuratorek, badaczy i badaczek.

Aktualnie w Biennale Warszawa trwa cykl seminaryjny dra Michała Kuziaka. Zespół w skład którego wchodzą, m.in. Anna Galas-Kosil, Piotr Grzymisławski, Jan Sowa, Marta Michalak, Artur Szczęsny, Ela Petruk, Marek Jeżewski, Bożena Marczykowska, Dominik Skrzypkowski prowadzi intensywne przygotowania do pierwszej edycji biennale, które rozpocznie się 13 maja i potrwa do 30 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje, program i bilety na spektakle dostępne są na stronie internetowej
www.biennalewarszawa.pl oraz www.facebook.com/biennalewarszawa

***
Informacja w wersji online:
https://biennalewarszawa.pl/rada-miasta-stolecznego-warszawy-uchwalila-nowa-nazwe-i-statut-teatru-scena-prezentacje/

Kontakt dla mediów:
Artur Szczęsny: artur.szczesny@biennalewarszawa.pl, tel.: 501 521 099, www.press.biennalewarszawa.pl

Artur Szczęsny
Biennale Warszawa
8 marca 2019

Książka tygodnia

Ksiuty z Melpomeną
vis-a-vis
Stefan Wiechecki

Trailer tygodnia