Bono w Osterwie

"New Year's Day" - reż. Joanna Zdrada - Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Prapremierą sztuki Piotra Rowickiego Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. zainauguruje sezon teatralny 2016/2017.

Ta teatralna opowieść o Polsce i Polakach daleko wykraczająca poza ramy wydarzeń grudniowych będzie miała swoją prapremierę 17 września godz.19.00. Tytuł spektaklu „New Year's Day" pochodzi od utworu grupy U2 o tym samym tytule, który Bono napisał po zainspirowaniu się ruchem Solidarności i po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

New Year's Day to sztuka zaskakująca, pełna czarnego humoru, oryginalnej narracji na temat wydarzeń tamtych czasów. Stawia współczesnemu widzowi pytanie o tożsamość podzielonego ideologicznie narodu oraz o to, czy w ogóle jest możliwa spójna wizja historii.

Inscenizacji sztuki podjęła się Joanna Zdrada, reżyser teatralny, dramaturg, scenograf, absolwentka Vysokej Školy Muzickych Umeni w Bratysławie. Na swoim koncie ma wiele inscenizacji zrealizowanych w Polsce, Czechach i na Słowacji, do których w większości stworzyła również scenografię.

Spektakl w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie będzie grany dla młodzieży gorzowskiej w ramach XIV Miejskiej Kampanii Edukacyjno-informacyjnej „Obudź się". Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych osób do konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, zainteresowań, talentów oraz popularyzowanie stylu życia wolnego od nałogów.

Ewa Kunicka
Materiał Teatru
13 września 2016
Portrety
Joanna Zdrada

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia