Brzoza czy lipa?

Chodniki pytają o przyszłość Teatru Nowego

Na chodniku przed łódzkim Teatrem Nowym, przy ul. Zachodniej pojawiły się tajemnicze napisy.

Sprayowe szablony głoszą: "Elita pyta: Brzoza czy lipa?" oraz "Przyjaciele Nowego wyrzuceni na ulicę".
Hasła - wykorzystujące nazwisko Zbigniewa Brzozy, dyrektora teatru, którego przyszłość na tym stanowisku wydaje się być zagrożona i parafrazujące nazwę letniego festiwalu "Przyjaciele Nowego wychodzą na ulicę" - są protestem przeciwko sytuacji, w jakiej znalazł się dyrektor teatru.

Zbigniew Brzoza nie cieszy się przychylnością władz miejskich (mimo, że ma niewątpliwy dorobek reżyserski, a Teatr Nowy pod jego kierownictwem odnosi artystyczne sukcesy).

Anna Pawłowska
Polska Dziennik Łodzki
3 sierpnia 2009
Portrety
Zbigniew Brzoza

Książka tygodnia

Trailer tygodnia