Casting do musicalu "Aladyn"

przesłuchanie w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie

Teatr Muzyczny "Roma" zaprasza na przesłuchania do musicalu "Aladyn" Disneya. Przesłuchania do ról Jasminy, Aladyna oraz zespołu scenicznego odbędą się w dniach 19, 20 i 21 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie Teatru - Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 (wejście od ul. Św. Barbary 12)

Poszukujemy:
Utalentowanych wokalnie, aktorsko i tanecznie dziewcząt (w wieku 12 – 18 lat) i chłopców  (w wieku 14 – 18 lat).

Pisemne zgłoszenia (c.v. wraz ze zdjęciem i numerem telefonu) przyjmuje Dział Koordynacji Pracy Artystycznej Teatru do dn.14 czerwca br. Zgłoszenia prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać  pocztą  na adres Teatr Muzyczny „Roma“  00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49.

Do zgłoszeń kandydatów poniżej 18 roku życia należy  koniecznie dołączyć pisemną zgodę rodziców na udział w castingu (wzór zgody znajdą Państwo na stronie Teatru: www.teatrroma.pl)

Imienna lista uczestników ze wskazaniem konkretnych dat i godzin ukaże się na stronie internetowej Teatru w dn. 17 czerwca br. Na listę uczestników zostaną wpisane wyłącznie osoby, które dostarczyły pisemne zgłoszenia oraz zgody rodziców.

Repertuar
Repertuar obowiązujący na przesłuchaniach (dwie piosenki „To nowy świat“ i „Daj skok“), materiały muzyczne oraz krótkie charakterystyki postaci dostępne są na stronie Teatru - www.teatrroma.pl.

Przesłuchania będą się składać z części wokalnej (sprawdzenie słuchu oraz prezentacja obydwu piosenek) i choreograficznej (odtworzenie krótkiego układu choreograficznego, zaprezentowanego przez choreografa).

Prosimy o zabranie ze sobą kostiumów do ćwiczeń i wygodnego obuwia.

(-)
Teatr dla Was
4 czerwca 2011

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia