Chcą robić teatr niekonwencjonalny

8. Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów Poszukujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora

11 amatorskich teatrów, głównie z Polski, inspirujących się twórczością Tadeusza Kantora, weźmie udział w Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Poszukujących, które odbędą się w weekend w Wielopolu Skrzyńskim (Podkarpackie), rodzinnej miejscowości Kantora.

Będzie to ósma edycja odbywających się co dwa lata Prezentacji. Impreza rozpocznie się w piątek po południu i potrwa do niedzieli.

W tegorocznej edycji wezmą udział teatry z: Krakowa, Katowic, Kielc, Cieszyna, Rybnika, Gorlic, Rzeszowa, kilku miejscowości Podkarpacia, oraz ze Słowacji. Organizatorem Prezentacji jest Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku (GOKiW) w Wielopolu Skrzyńskim.

Jak powiedziała PAP koordynatorka imprezy Katarzyna Sikora z GOKiW w Wielopolu członkami teatrów biorących udział w imprezie jest zarówno młodzież gimnazjalna, licealna i studenci.

"Te spotkania są alternatywą dla tych, którzy chcą robić teatr niekonwencjonalny, poszukujący, podobny w klimacie do kantorowskiego. W każdym przedstawieniu widać ducha Kantora, inspiracje jego teatrem i twórczością plastyczną, czy to w formie, czy w zastosowanych środkach wyrazu" - powiedziała Sikora.

W czasie prezentacji konkursowych uczestnicy przedstawią głównie spektakle według własnego scenariusza. Będą też przedstawienia inspirowane innymi tekstami, np. Juliana Tuwima, Williama Szekspira, czy Samuela Becketta.

Występy teatrów oceniać będzie jury w składzie: Lech Śliwonik, teatrolog, prof. Akademii Teatralnej w Warszawie, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej, red. nacz. czasopisma "Scena"; Bogdan Renczyński, aktor grający w wielu przedstawieniach Kantora; prof. Karol Horak, reżyser, scenograf ze Słowacji; Czesław Drąg z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, pomysłodawca i inicjator wydarzeń kulturalnych na Podkarpaciu.

Aktorzy będą walczyć o nagrodę im. Tadeusza Kantora - krzesło kantorowskie. Jest to krzesło wykonane przez lokalnego metaloplastyka na wzór krzesła Kantora w jego domu w Hucisku. Dla najlepszych przewidziano też nagrody pieniężne. Sikora wyjaśniła, że o tym, który i ile teatrów, czy też aktorów, otrzyma nagrodę finansową zdecyduje jury.

Impreza rozpocznie się w piątek po południu od krótkiej prezentacji biografii Tadeusza Kantora, przygotowanej przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

Później przewidziano wernisaż wystawy "Wielopole jest wszędzie", na której pokazane zostaną wybrane z ponad tysiąca artykuły prasowe, recenzje teatralne, wzmianki prasowe na temat spektaklu "Wielopole, Wielopole" Tadeusza Kantora. Spektakl był prezentowany ponad 200 razy na całym świecie.

Wystawa powstała ze zbiorów Archiwum Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.

"Tadeusz Kantor +kolekcjonował+ drobiazgowo całą dokumentację o Teatrze Cricot 2, ponieważ +to jest dowód, że ten teatr istnieje+. Jedyny dowód, ponieważ tego teatru w sensie instytucjonalnym +nigdy nie było+ - nie było budynku teatru, sceny, widowni, administracji" - napisał w informacji o wystawie jej kurator Bogdan Renczyński.

Obok spektakli konkursowych, publiczność będzie mogła zobaczyć także trzy przedstawienia przygotowane przez teatry, które gościnnie wystąpią na Prezentacjach.

Będzie to: "Dybuk" Teatru Przedmieście z Rzeszowa, "Spotkać Prospera" w wykonaniu Lwowskiego Akademickiego Teatru Woskresinnia i "Dwoistość", który zaprezentują aktorzy ze Sceny Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

(-)
(PAP)
30 maja 2014

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia