Choreograf | tancerz | pedagog.

Jacek Łumiński

Jacek Łumiński – tancerz, choreograf, pedagog. Założyciel i dyrektor Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, dziekan bytomskiego Wydziału Teatru Tańca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.


Był uczniem szkoły baletowej w Warszawie. Pierwsze teatralne kroki stawiał w studium aktorskim przy Teatrze Żydowskim w Warszawie. W latach 1985-1988 tańczy w Polskim Teatrze Tańca-Balecie Poznańskim - pod koniec dyrekcji Conrada Drzewieckiego. Kończy studia w zakresie pedagogiki tańca na Akademii Muzycznej w Warszawie.

W 1988 roku w Olsztynie współtworzy Teatr Tańca Nowego – razem z Piotrem Galińskim (dziś choreografem jazzowym, a także jurorem wszystkich edycji programu „Taniec z Gwiazdami"). Potem TTN przeniesie się na jeden sezon do Chorzowa, by potem – przestać istnieć. Jacek Łumiński zostanie już na Śląsku.

W 1991 roku zakłada Śląski Teatr Tańca. Wśród jego współpracowników są wówczas m.in Avi Kaiser i Melissa Monteros. Pierwszą premierą nowo powstałego zespołu jest Ma quere a moi Łumińskiego, tego samego wieczoru – 5 czerwca 1992 roku - bytomska publiczność obejrzeć może jeszcze dwa jego spektakle – Między wodami i Tęsknoty II. Śląski Teatr Tańca staje się jedną z najważniejszych instytucji sztuki tanecznej w Polsce; odbywa liczne zagraniczne podróże, zaś organizowana przy nim co roku Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej to impreza o znaczeniu formacyjnym dla wielu działających obecnie artystów i krytyków.

Lata dziewięćdziesiąte to okres, kiedy Jacek Łumiński staje się jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci w polskim tańcu współczesnym. Przez lata zasiada w jury Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu. Publikuje także artykuły krytyczne i teoretyczne.

Szybko staje się jasne, że Łumiński nadaje ŚTT charakter teatru zdecydowanie autorskiego. Jest twórcą zdecydowanej większości z powstałych tam choreografii. Wypracował swój własny, charakterystyczny styl, który określa mianem polskiej techniki tańca współczesnego – mocno fizycznej poetyki, oscylującej między liryzmem a abstrakcją. Obok amerykańskiego post-modern dance czerpie inspiracje z tradycji polskiego tańca ludowego a także z żydowskiego folkloru. Podejmował także próby rekonstrukcji choreografii polskich twórców ekspresjonistycznych z okresu międzywojennego.

Przez lata jednym z długofalowych celów Łumińskiego było stworzenie w Bytomiu wyższej uczelni tanecznej. Uwarunkowania instytucjonalne i kadrowe nie pozwalają na realizację tego pomysłu w pierwotnej formie – czyli założenie autonomicznej Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych z wykładowym językiem angielskim, współfinansowanej przez unijny program „Leonardo da Vinci". Mimo to, w październiku 2005 odbył się nabór do programu pilotażowego, mającego na celu przygotowanie programu dla takiej uczelni. Zajęcia przez rok prowadzili tam polscy i zachodnioeuropejscy specjaliści w zakresie tańca, zarówno praktycy – tancerze ŚTT czy Hilke Diemer, jak krytycy i teoretycy – Katja Schneider, Roman Arndt. Ostatecznie jednak dyrektor Śląskiego Teatru Tańca dochodzi do porozumienia z władzami Bytomia – ówczesnym prezydentem Krzysztofem Wójcikiem – oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie – rektorem Jerzym Stuhrem. W roku 2007 na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie powstaje specjalizacja „aktor teatru tańca", rok później – w Bytomiu zaczyna funkcjonować osobny Wydział Teatru Tańca, a Jacek Łumiński zostaje jego dziekanem.

W roku 2008 na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie uzyskuje stopień doktora na podstawie rozprawy Teatr tańca. Inspiracje, wariacje, miejsce, koncepcja. Wcześniej (2001-2002), jako gościnny wykładowca (visiting professor) uczy w Lang Centre w Swarthmore College w USA. Od 2009 roku jest redaktorem naukowym ds. tańca w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie pracuje nad powołaniem Centrum Choreograficznego w Bytomiu, planuje rozszerzanie działalności swojego ośrodka w kierunku współpracy z krajami Dalekiego Wschodu.

(-)
taniecPolska [pl]
19 listopada 2018
Portrety
Jacek Łumiński

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia