Cieszyński Teatr zaprasza młodzież

Inauguracja Młodzieżowego Klubu Teatralnego. Těšínské divadlo w Czeskim Cieszynie.

Spotkaj Teatr. Dotknij Teatr. Zrozum Teatr. Pod takim hasłem Těšínské Divadlo rozpoczęło projekt, który ma przybliżyć młodzieży specyfikę pracy w teatrze, ale również rozwinąć wrażliwość i dać narzędzia do lepszego rozumienia sztuki, co w przyszłości pomoże im czuć się pewniej w roli pełnoprawnego widza.

8 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja z organizatorami MKT, podczas której projekt został zaprezentowany mediom. Na pytania dziennikarzy odpowiadała Małgorzata Bryl-Sikorska – koordynatorka projektu; Petr Kracik – dyrektor teatru, Bogdan Kokotek – kierownik artystyczny Sceny Polskiej, Grzegorz Widera – aktor Sceny Polskiej oraz Joanna Wania – kierownik literacki Sceny Polskiej.

Zajęcia mają obejmować m.in. dykcję, ruch sceniczny i taniec, aktorstwo, emisję i higienę głosu, ale również pisanie recenzji, interpretację dzieł artystycznych i zajęcia o tematyce około teatralnej. Jak mówiła Małgorzata Bryl-Sikorska: „Nadrzędnym celem MKT jest wychowanie człowieka wrażliwego na sztukę, rozwijanie jego wyobraźni i zdolności twórczego myślenia".

Ponadto współpracę mogę nawiązać placówki oświatowe. Korzyści tak rozumianej współpracy, to zniżki na bilety teatralne, oraz bezpłatna oferta edukacji teatralnej, w tym warsztatów podzielonych na trzy bloki: "Krytyka Teatralna", „Teatr od kulis" i lekcje „Zrozumieć Teatr". Warunkiem członkostwa jest wykupienie przez placówkę co najmniej dwóch przedstawień.

Projekt skupia się na polskojęzycznej młodzieży szkół średnich i uczniów klas podstawowych 6-8 z placówek oświatowych na Zaolziu, a także uczniów z terenu województwa śląskiego. Współcelem jest popularyzowanie Teatru Cieszyńskiego na terenach bliskich Cieszynowi, takich jak Żywiec, Skoczów, Ustroń, czy Wisła.

Dorota Dziuba
Dziennik Teatralny Těšín
10 grudnia 2021

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...