Co i jak robimy?

60-lecie Wrocławskiego Teatru Pantomimy

Obchody jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy mają na celu ogólnopolską i międzynarodową promocję wrocławskiej Pantomimy oraz jej twórcy – Henryka Tomaszewskiego. Celem obchodów jest kultywowanie tradycji polskiej pantomimy, nawiązanie do największych osiągnięć jedynego repertuarowego teatru pantomimy w Polsce i na świecie, dokumentacja tych osiągnięć i podzielenie się nimi z szerokim gronem odbiorców oraz kreowanie nowych wartości i jakości, które pojawiają się w obszarze pantomimy zespołowej.

„Przestrzenie ruchu" będą się składały z interdyscyplinarnych działań popularyzujących sztukę pantomimy zespołowej, dokumentujących ją oraz kreujących nowe wydarzenia na zasadzie konfrontacji tradycji z nowoczesnością. Wszystkie planowane wydarzenia wykraczają poza standardową działalność wrocławskiej Pantomimy.

Po co to robimy?

Jednym z nadrzędnych celów wszystkich działań w ramach zadania jest popularyzacja tej sztuki wśród nowych odbiorców, dotarcie do osób mieszkających zarówno w dużych, jaki i w małych ośrodkach. Dotarcie do nowych widzów będzie się odbywało za pomocą różnych działań edukacyjnych, artystycznych, promocyjnych, wydawniczych i informacyjnych.
Akcje przygotowane w ramach obchodów mają również na celu poruszenie głębszego aspektu teatru ruchu, komunikacji pozawerbalnej w ujęciu „teatru dnia codziennego" prezentując różne aspekty związane z teatrem w przestrzeni miejskiej. Odniesienie sztuki ciała i gestu, jako jednego z podstawowych środków komunikacji w teatrze pantomimy do sytuacji codziennych komunikatów w przestrzeni miejskiej. Naszym celem jest wyjaśnienie jak i dlaczego w taki sposób porozumiewamy się na scenie i w życiu codziennym oraz czym różni się gest w pantomimie od gestu codziennego. Chcemy uzmysłowić, że pantomima nie jest sztuką abstrakcyjną, niezrozumiałą, ale jest w każdym mocno zakorzeniona i wbrew pozorom bliska każdemu.

1//PREMIERY:
- Realizacja przedstawienia pod tytułem „Hydrokosmos" w reż. Konrada Dworakowskiego. Przedstawienie dla najmłodszych widzów to pierwsza premiera w jubileuszowym sezonie, która wynika ze świadomości potrzeby kształtowania młodych widzów teatru ruchu oraz z potrzeby tworzenia familijnych propozycji teatralnych.
- Realizacja przedstawienia zwyciężczyni Konkursu na Debiut Reżyserski w Pantomimie – Martyna Majewska „Batory_trans"
- Wrocławskim Teatrze Pantomimy
- Maćko Prusak
- Leszek Bzdyl
Dwaj artyści, którzy swoje doświadczenie zdobyte w Pantomimie wykorzystują i podejmują w swoich działaniach twórczych, w nowy, autorski sposób.
Realizacja premier ma na celu otworzyć pantomimę na nowe jakości i współczesne środki wyrazu.

2//EDUKACJA:
- Akcja: EDUKACJA Wrocławski Teatr Pantomimy rozpoczął już działania w ramach 60. jubileuszowego sezonu artystycznego, którego ważną częścią są inicjatywy edukacyjne z projektem „Akcja: EDUKACJA" na czele.
W tym sezonie wszystkich uczestników projektu czeka wytężona praca, realizacja dwóch przedstawień i wielka satysfakcja! Warsztaty, które miały przygotować i ukształtować grupy Młodzież i Senior do pracy nad finałowym przedstawieniem są już za nami. Pracę nad pokazem kończącym poprzedni etap pracy rozpoczęliśmy już we wrześniu 2015. Inspiracją do działań i punktem wyjścia jest mit o Dedalu i Ikarze.
- Grupa Młodzież
Zajęcia z młodzieżą licealną i studentami poprowadzi Agnieszka Kulińska – aktorka Pantomimy i pedagog PWST we Wrocławiu. Licealiści i studenci od września zabiorą się za pracę nad przedstawieniem, którego premiera zaplanowana jest na grudzień 2015.
Próby do przedstawienia odbywały się będą dwa razy w tygodniu – w czwartkowe popołudnia i w soboty.
- Grupa Senior
Od września ruszamy ponownie z zajęciami w grupie Senior. Nasi najstarsi adepci również rozpoczną już intensywne próby do swojej premiery, planowanej na listopad 2015
Zajęcia w grupie Senior prowadzi Artur Borkowski.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- Grupa Junior
Od września z dziećmi i ich rodzicami widzimy się w Kinie Nowe Horyzonty. O wasze niezapomniane, pomysłowe i pełne dobrej zabawy niedzielne poranki zadbają nasi aktorzy. Plan jest taki: spotykamy się o 10.00 i wspólnie oglądamy bajkę/animację, która będzie inspiracją do zabaw ruchowo-teatralnych. Z pewnością nie zabraknie dobrej energii!
Zapraszamy w niedziele o 10.00 (od września) do Kina Nowe Horyzonty.
Sprzedaż biletów prowadzą kasy KNH.

Do tej pory „Akcja: EDUKACJA" to:
- 208 warsztatów,
- 395 godzin warsztatowych,
- ponad 30 pedagogów i artystów teatrów dramatycznych, lalek i ruchu, którzy prowadzili zajęcia w grupach Młodzież, Senior i Junior – m.in. aktorzy i pedagodzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Ewa Skibińska, Joanna Gerigk, Joanna Szymajda, Konrad Dworakowski, Przemysław Jaszczak, Mateusz Płocha.

→ Wiem, kim był Henryk Tomaszewski – warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zajęcia dedykowane są szczególnie tym nauczycielom, którzy prowadzą w szkole koła teatralne, wychodzą ze swoją klasą do teatru, mają świadomość znaczenia edukacji artystycznej i teatralnej w rozwoju i kształtowaniu swoich uczniów. Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji i przekazanie nowych narzędzi pracy z dziećmi i młodzieżą w technice pantomimy.

Cykl szkoleniowy obejmuje:
- 6 spotkań warsztatowych (po dwie godziny każde) prowadzonych przez dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy - Zbigniewa Szymczyka oraz Konrada
Dworakowskiego – dyrektora Teatru Lalek i Aktora Pinokio w Łodzi,
- premierę pedagogiczną przedstawienia „Hydrokosmos" w reżyserii Konrada Dworakowskiego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (na podstawie „Małej syrenki" H. Ch. Andersena) wraz z dyskusją prowadzoną przez Alicję Morawską-Rubczak,
- premierę Zeszytów metodycznych autorstwa Alicji Morawskiej-Rubczak do przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w których znajdą się przykładowe ćwiczenia, zabawy i gry do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

- MIASTA W RUCHU Działania performatywne w przestrzeniach miejskich przygotowane i opracowane przez artystów Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Działania przeprowadzone zostaną w miastach, które związane są z życiem i twórczością Henryka Tomaszewskiego: Poznań, Gdańsk, Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław.
Tygodniowe warsztaty każdorazowo będą kończyły się przygotowaniem performance'u z mieszkańcami danego miasta i prezentacją w przestrzeni miejskiej. Inspiracją do działań będzie architektura i malarstwo, które fascynowały Tomaszewskiego oraz motywy z jego twórczości scenicznej osadzone we współczesnych realiach.

3// WYDAWNICTWA
- bogato ilustrowane, interaktywne wydawnictwo dla dzieci, przygotowane we współpracy z 370 Studio. Planowana premiera - marzec 2016.
- wydawnictwo dla czytelników dorosłych, w którym znajdą się szkice, eseje, rozmowy na temat wrocławskiej Pantomimy i pantomimy w ogóle z cenionymi teatrologami, historykami, twórcami. Planowana premiera – listopad 2016.

4// CO JESZCZE?
- Przegląd jubileuszowy pn. Pantomima PORUSZA – pięciodniowa prezentacja wszystkich przedstawień przygotowanych w ramach jubileuszu, rozmowy z twórcami wszystkich spektakli, działań edukacyjnych i innych.
- Pantomima LIVE STREAM Internetowa transmisja dyskusji panelowej zamykającej obchody jubileuszu.
- Pantomima W TOKU - ogólnopolska akcja popularyzatorska słownictwo, nazewnictwo i technikę pantomimy. Między innymi słowa: „kontrapunkt", „tok", „izolacja" zostaną zobrazowane i wyjaśnione w żartobliwy i atrakcyjny sposób, tak, aby „przeciętny" odbiorca zainteresował się i zrozumiał czym jest pantomima. Wystawa zbiegnie się w czasie, z wydaniem książki dla młodych czytelników, które w nieco pogłębiony sposób wyjaśnią „trudne" słownictwo charakterystyczne dla pantomimy.
- Pantomima POLSKA - wystawa zdjęć wraz z opisem historii wrocławskiej Pantomimy, która zbiegnie się w czasie i uzupełni akcje performatywne, które przeprowadzone będą w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. Wystawa będzie prezentowana każdorazowo w centrum miast.
- Pantomima NA MURACH W ramach działań performatywnych, przeprowadzona zostanie akcja ambientowa, w której użyte zostaną niekonwencjonalne biodegradowalne plakaty z ilustracjami z przedstawień Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Akcja przeprowadzona będzie we Wrocławiu, w miejscach ważnych, ale nie oczywistych dla historii WTP oraz w miejscach oddalonych od centrum, poza głównym obiegiem działań kulturalnych.

- Obchody 60. jubileuszu Wrocławskiego Teatru Pantomimy potrwają od września 2015 do grudnia 2016

- Obchody jubileuszu dofinansowane są ze środków: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Fundacji KGHM, Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska oraz Wrocław 2016

- Koordynacja obchodów jubileuszu Wrocławskiego Teatru Pantomimy – Agnieszka Charkot i Piotr Soroka

(-)
Materiał Teatru
13 października 2015

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...