Coś gorszego od nas samych

"Wolna Trybuna" - reż. Paweł Wodziński - Instytut Teatralny

Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Fundacja "sztuka.idea." zapraszają 21 października na premierę projektu Pawła Wodzińskiego "Wolna Trybuna", inspirowanego twórczością Christiana Skrzyposzka. Premiera w Gdańsku w Instytucie Sztuki Wyspa.

"Wystarczy dzisiaj rozejrzeć się wokół, by spostrzec, że to polityczne, duchowe i społeczno-kulturalne rozszczepienie naszego Społeczeństwa odwzorcowuje się w każdym poszczególnym przejawie jego codziennego bytu, że struktura Całości powtarza się w każdej poszczególnej żywej komórce organizmu Społeczeństwa: tak w życiu naszej gospodarki i ekonomii, jak w życiu naszej Nauki, Kultury i Oświaty. Wszędzie rządzą nami nie-najlepsi z nas, nie-najmądrzejsi i nie-najbardziej kwalifikowani; wszędzie, tak o treści jak i o sposobach, w jakie urzeczywistniamy się jako Społeczeństwo, nie c i decydują, którym chcielibyśmy powierzyć intelektualną i polityczną odpowiedzialność za nasze Jutro. I doprawdy mniejsza o to, czy ta nasza supozycja jest słuszna, czy faktycznie stać nas na l e p s z ą ekipę; ważne jest, że takie jest nasze społeczno-narodowe mniemanie i że w zgodzie z tak urobioną mentalnością t r a k t u j e m y tę Rzeczywistość : jako coś gorszego od nas samych."

Christian Skrzyposzek, "Wolna Trybuna"

Europejskie Centrum Solidarności oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Fundacja "sztuka.idea." zapraszają na premierę projektu Pawła Wodzińskiego "Wolna Trybuna", inspirowanego jtwórczością Christiana Skrzyposzka. Spektakl w reżyserii Pawła Wodzińskiego stwarza - poprzez teatr - szansę przywrócenia twórczości Christiana Skrzyposzka należnego jej miejsca w świadomości Polaków. Akcentując przede wszystkim współczesny wymiar powieści Christiana Skrzyposzka, przedstawienie pomyślane zostało jako projekt społeczny, w którym będą uczestniczyć nie tylko statyści, i nieprofesjonalni aktorzy, wyłonieni w drodze castingów, ale także sami widzowie.

Jedna z najważniejszych książek Skrzyposzka pt. "Wolna Trybuna", nazwana dziś "legendarną", "kultową", "najważniejszym zapisem doświadczenia PRL", czekała na odkrycie ponad piętnaście lat. Na tekst tej powieści składają się listy obywateli do tytułowej "Trybuny", forum powstałego dla uczczenia 50-lecia PRL. "Wolna Trybuna" po raz pierwszy wydana została w języku niemieckim w 1984 roku. W Polsce doczekała się premiery dopiero piętnaście lat później (1999). Mimo rozgłosu, a nawet swoistego kultu, którym "Wolna Trybuna" cieszyła się w latach 80., jej polska premiera literacka nie wywołała większego rezonansu. Powodem niezrozumienia i braku akceptacji dla książki Skrzyposzka była przede wszystkim ówczesna sytuacja polityczna kraju oraz świadomość Polaków, całkowicie odmienna od tej, opisanej w powieści - pełna entuzjazmu wobec przemian politycznych, daleka od napięć i lęków cechujących bohaterów Skrzyposzka. Sens powieści, która groteskowością wizji przywodzi na myśl Orwella, a demaskacją fałszu - Gombrowicza, dociera do nas na nowo dopiero dziś, gdy doświadczyliśmy zarówno skutków rozmaitych kryzysów, jak i wynikających z nich rozczarowań.

W projekcie biorą udział Ryszard Abraham, Ryszard Bobrowicz, Piotr Boruta, Maciej Brzoska, Maciej Dużyński, Sławomir Głazek, Aleksandra Jastrzębowska, Borys Jaźnicki, Alina Konwińska, Marcin Majkut, Danuta Milewska, Dominik Nowak, Michał Opaliński, Mikołaj Osiński, Jacek Ryś, Jan Krzysztof Szczygieł, Zbigniew Wasilewski, Irena Wiesiołek, Włodzimierz Wilkosz.

Prapremiera spektaklu odbędzie się 20 października 2013 roku w Gdańsku na "All About Freedom Festival" organizowanym przez Europejski Centrum Solidarności. Po spektaklu odbędzie się debata z udziałem Pawła Wodzińskiego i Beaty Stasińskiej, prezeski Wydawnictwa W.A.B., wydawczyni powieści Christiana Skrzyposzka "Mojra"(1996) i "Wolna Trybuna"(1999). Spotkanie poprowadzi Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Kolejne pokazy spektaklu odbędą się 21 października 2013 roku w Gdańsku oraz 6, 7, i 8 listopada br. w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Projekt "Wolna Trybuna" powstaje w wyniku współpracy trzech instytucji: Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Fundacji "sztuka.idea.".

"Wolna trybuna"

Prapremiera | teatralna produkcja All About Freedom Festival

21 października 2013 roku, g. 19.00, Instytut Sztuki Wyspa | ul. Doki 1 (wejście od ul. Robotniczej) | Gdańsk

6, 7, 8 listopada 2013 roku, g. 19.00 Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego | ul. Jazdów 1 | Warszawa

Paweł Wodziński - reżyser teatralny, absolwent Wydziału Aktorskiego (1989) i Wydziału Reżyserii Dramatu (1993) Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Debiutował w warszawskim Teatrze Dramatycznym przedstawieniem Woyzeck Georga Büchnera w 1992 roku. W 1998 roku założył a następnie był szefem towarzystwa teatralnego - stowarzyszenia powołanego do promocji współczesnej dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru społecznie zaangażowanego. W latach 2000-2003 pełnił funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu. W latach 2005-2007 był kuratorem polskiej ekspozycji narodowej na 11. Praskim Quadrenniale Scenografii i Architektury Teatralnej oraz wystawy Przestrzeń teatru zaangażowanego w Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" w Warszawie (2007). W roku 2010 był dyrektorem programowym 5 .Międzynarodowego Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@PORT w Gdyni. Od 2010 r. przewodniczy Radzie Fundacji sztuka.idea. Reżyserował i tworzył scenografie do wielu przedstawień teatralnych, a także operowych. Pracował na czołowych polskich scenach, w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze Polskim we Wrocławiu. Ostatnio związany z Teatrem Polskim im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, gdzie wyreżyserował sztukę Stanisława Wyspiańskiego Powrót Odysa (2007) a także spektakle Krasiński. Nie-Boska komedia. Instalacja teatralna.(2008), Słowacki. 5 dramatów. Rekonstrukcja historyczna (2010), Mickiewicz. Dziady. Performance (2011) oraz Ślub Witolda Gombrowicza (2012). Jego spektakle gościły na wszystkich najważniejszych festiwalach teatralnych w Polsce, m.in. na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych, festiwalu "Boska Komedia" w Krakowie, Festiwalu Klasyka Polska w Opolu. Paweł Wodziński jest autorem blisko 40 scenografii. Pisze teksty teoretyczne i felietony.

(-)
Materiał Festiwalu
21 października 2013

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...