Cyfrowa Banialuka

Digitalizacja archiwum Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej

W roku 2015 przypada 250-ta rocznica powstania teatru publicznego w Polsce. Z tej okazji w teatrach na terenie całego kraju organizowane są rozmaite akcje i wydarzenia mające uhonorować ten znakomity jubileusz.

Teatr Lalek Banialuka włącza się w ogólnopolskie obchody tego teatralnego święta przede wszystkim poprzez realizację projektu „Cyfrowa Banialuka - digitalizacja archiwum działalności artystycznej Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej". Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Teatr 2015 – 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru.

Głównym celem projektu „Cyfrowa Banialuka" jest poszerzenie dostępu do archiwalnych materiałów dokumentujących działalność Teatru Lalek Banialuka. Dzięki digitalizacji archiwalnych materiałów takich jak fotografie, projekty (scenografii, lalek, kostiumów), programy, plakaty, afisze, recenzje, scenariusze, nagrania, a także wydawnictwa związane z działalnością teatru, oraz stworzenie internetowej bazy tematycznej i strony www pragniemy podkreślić wpływ i znaczenie blisko siedemdziesięcioletniej działalności teatru, a tym samym wagę publicznego mecenatu nad kulturą.

Trudno byłoby przecenić dorobek artystyczny Banialuki. Zawsze był to teatr poszukujący, zarówno w obszarze repertuaru jak i środków teatralnej ekspresji. Ze swoimi przedstawieniami odwiedził kilkadziesiąt krajów świata wśród nich Japonię, Chile, Koreę, Mongolię, Meksyk i USA. W repertuarze znajdują się najbardziej wartościowe dzieła polskiej i światowej literatury, należące dziś do kanonu klasyki literatury dziecięcej, ale teatr chętnie sięga też po dramaturgię współczesną, szukając w niej tematów do dialogu z młodą publicznością, nieraz trudnych i kontrowersyjnych. W gronie najznakomitszych twórców, którzy dotąd współpracowali z Banialuką znajdują się artyści, których dorobek artystycznie ma wpływ zarówno na kulturę polską, jak i światową. Od 1966 roku bielski teatr lalkowy jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, który należy do najbardziej znanych przeglądów lalkarskich w Europie.

Poprzez digitalizację zachowanych materiałów archiwalnych z lat 1947-2014, tworzenie bazy danych oraz rozpowszechnianie zasobów archiwalnych (około 1000 obiektów) za pomocą strony www pragniemy umożliwić jak najszerszemu gronu odbiorców możliwość przeglądania, studiowania i analizowania materiałów, które dotąd były praktycznie niemożliwe do rozpowszechnienia. Zasób naszego archiwum jest nieocenionym źródłem informacji dla badaczy teatru, sztuk pięknych czy regionu. Posłuży ono także osobom zainteresowanym śledzeniem biografii twórczej poszczególnych artystów współpracujących z Banialuką.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Monika Jędrzejewska
Materiał Teatru
18 lutego 2015

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...