Czego pragną, za czym tęsknią?

„Serce Fabryki" - chor. Rafał Dziemidok - Instytut Adama Mickiewicza

Instytut Adama Mickiewicza zaprasza na prezentację spektaklu „Serce Fabryki" w ramach Polskiej Platformy Tańca w Gdańsku, organizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca. Pokaz odbędzie się 5 września o godz. 21:00 w Europejskim Centrum Solidarności.
Kim są dzisiejsi robotnicy? Co mają wspólnego z gdańskimi stoczniowcami? Czego pragną, za czym tęsknią? W jakim stopniu wykonywana praca wpływa na tożsamość, buduje lokalne społeczności i czy może je również dekonstruować?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć twórcy projektu „Serce Fabryki", starając się uchwycić w spektaklu tanecznym fenomen postindustrialnych przestrzeni w Europie Środkowej. „Serce fabryki" to efekt współpracy czwórki artystów Rafała Dziemidoka (choreografia) Uli Zerek (dramaturgia), Ewy Garniec (światło) oraz Adama Świtały (muzyka)Punktem wyjścia do pracy są doświadczenia i obserwacje zebrane w Gdańsku (Stoczni Gdańsk) oraz w Koszycach (dawna fabryka tytoniu Tabačka), a w projekcie biorą udział tancerze z Polski i Słowacji.

Tytułowym „Sercem Fabryki" są ludzie zaangażowani w procesy produkcyjne, robotnicy, dzięki którym zakład produkcyjny żyje. To oni przez lata wprawiali maszyny w ruch, nadawali niewidoczny, ale zawsze wyczuwalny puls fabryce. Po latach ich miejsce zajęli artyści, którzy kontynuują ich misję.

Twórców projektu "Serce Fabryki" interesuje to, w jaki sposób historia fabryk i pracujących w nich najpierw robotników, a potem aktywna obecność artystów opowiada o roli jednostki wobec społeczności, a społeczności wobec globalnych procesów ekonomicznych odbywających się poza wolą i wpływem uczestników tych procesów - czyli nas wszystkich.

Punktem wyjścia do powstania spektaklu była historia miejsca, codzienne obowiązki robotników, kolejne zmiany w strukturze pracy oraz historia przemian społecznych wynikających z opisanej powyżej genezy projektu. Jest to stworzona specjalnie na potrzeby projektu choreografia, której głównym źródłem inspiracji była historia przestrzeni postindustrialnych w tej części Europy po stu latach od zakończenia pierwszej wojny światowej.

Projekt „Serce Fabryki" rozpoczął się w 2018 roku. Pierwszym ważnym zakładem, i punktem wyjścia do pracy nad projektem, była Stocznia Gdańska będąca dla wielu symbolem zmian i walki o wolność, , a która na przełomie XX i XXI wieku stała się miejscem pracy i domem dla wielu artystów. Prace nad projektem były następnie prowadzone w Koszycach na Słowacji, w dawnej fabryce tytoniu Tabačka, a obecnie Tabačka Kulturfabrik.

Premiera odbyła się 14 września 2018 roku w Koszycach.

Produkcja Instytutu Adama Mickiewicza powstaje przy wsparciu partnerów: Europejskie Centrum Solidarności, Tabacka Kulturfabrik, Fundacja Polka dot.

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Szczegóły programu: http://www.polskaplatformatanca.pl/pl/2019/mala-platforma
Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.polskaplatformatanca.pl/pl/2019/o-platformie
Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/482263412529338/

 

Magdalena Mich
Instytut Adama Mickiewicza
3 września 2019

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia