Czeka na nowego rektora

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

Znamy już harmonogram wyboru nowych władz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. 19 kwietnia poznamy nowego rektora łódzkiej Szkoły Filmowej. Kandydatury na stanowisko rektora będzie można zgłaszać do 4 kwietnia

Wybrany on zostanie przez 35-osobowe kolegium elektorów, które tworzyć będą przedstawiciele wszystkich wydziałów uczelni, profesorowie, młodsi pracownicy naukowi, studenci i pracownicy Szkoły.

W tym roku mija kadencja obecnego rektora "filmówki", Roberta Glińskiego, wybranego w 2008 roku. W połowie ubiegłego roku pojawiły się pierwsze pogłoski, że władze Warszawy zaproponowały Glińskiemu objęcie funkcji dyrektora stołecznego Teatru Powszechnego. We wrześniu 2011 rektor "filmówki" został dyrektorem tej sceny.

Kandydatury na stanowisko rektora będzie można zgłaszać do 4 kwietnia. O terminie rozpoczęcia naboru powiadomi niebawem przewodniczący kolegium elektorów. Najpierw Szkołę czeka jeszcze wybór członków do kolegium.

Wybory nowych władz PWSFTviT obejmują też wskazanie nowych prodziekanów i dziekanów, a także Senatu uczelni.

Nic więc dziwnego, że procedury zakończą się dopiero pod koniec maja. 14 maja poznamy nowych prodziekanów, których wyboru dokona nowy rektor. A dziekani?

- Do zmian na tych stanowiskach nie musi dojść. Pełnione są one dopiero pierwszą kadencję, ustawa zaś mówi, że można je piastować dwie kadencje z rzędu - wyjaśnia prof. Andrzej Bednarek, rzecznik "filmówki". - Muszą tylko zostać wybrani przez rektora.

Łukasz Kaczyński
Dziennik Łódzki
20 lutego 2012

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia