Czterech kandydatów na dyrektora Instytutu Teatralnego

Drugi etap konkursu

Dorota Buchwald, Roman Pawłowski, Mirosław Rzońca i Adam Sroka to uczestnicy drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego. Znany jest też skład Komisji Konkursowej.

Departament Narodowych Instytucji Kultury informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Konkursową na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w składzie:

Agnieszka Glińska, przedstawicielka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Paweł Łysak, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Jacek Sieradzki, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Zenon Butkiewicz, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Barbara Borys-Damięcka, przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów,

Olgierd Łukaszewicz, przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich,

Agata Adamiecka-Sitek, przedstawicielka Instytutu Teatralnego,

Magdalena Szpak, przedstawicielka Instytutu Teatralnego.

W dniu 7 października odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej, która dokonała oceny formalnej nadesłanych zgłoszeń. Wszystkie nadesłane oferty spełniły kryteria formalne, określone w ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

W związku z powyższym do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano:

panią Dorotę Buchwald,

pana Romana Pawłowskiego,

pana Mirosława Rzońcę,

pana Adama Srokę.

Konkurs został rozpisany przez ministra kultury na początku września. Ma zakończyć się do 15 listopada br.

Szefem Instytutu Teatralnego od początku istnienia tej instytucji jest Maciej Nowak, którego obecna kadencja kończy się 31 grudnia br.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej minister kultury może powołać dotychczasowego dyrektora prowadzonej instytucji kultury na kolejną kadencję, ale może też wyłonić nowego dyrektora w drodze konkursu, jak w tym przypadku.

W połowie września prawie 250 osób, m.in. Agnieszka Holland, prof. Maria Janion, Sylwia Chutnik, Dorota Masłowska, Monika Strzępka, Paweł Demirski, Paweł Łysak, wystosowali list do ministra kultury ws. przyszłości Instytutu Teatralnego w Warszawie.

Sygnatariusze listu napisali m.in., że "decyzja o ogłoszeniu konkursu, którego kryteria wykluczają Macieja Nowaka z wzięcia w nim udziału, była (...) dla środowisk związanych z Instytutem zaskoczeniem". Nawiązali tym samym do jednego z warunków konkursu, zgodnie z którym kandydaci przystępujący do niego, powinni posiadać wykształcenie wyższe. Maciej Nowak nie ma wyższego wykształcenia.

Autorzy listu zwracają uwagę, że "nie zachodzą żadne przesłanki prawne, które zmuszałyby Pana Ministra do takiego sformułowania kryteriów konkursu, by nie stworzyć twórcy Instytutu i jego wieloletniemu dyrektorowi możliwości przedstawienia swojego programu i skonfrontowania go z innymi propozycjami".

W odpowiedzi na list Centrum Informacyjne resortu kultury zauważyło, że "konkurs na dyrektora instytucji pozwala na zaprezentowanie przez kandydatów, spełniających określone przez organizatora kryteria programu, własnej wizji instytucji. Daje tym samym członkom komisji konkursowej możliwość wyboru osoby gwarantującej wysoki poziom realizacji najciekawszej propozycji dalszego rozwoju instytucji, na bazie jej dotychczasowego dorobku i dobrych doświadczeń".

W stanowisku MKiDN zaznaczono też, że zmiana na stanowisku dyrektora nie oznacza automatycznie chęci zmiany profilu działalności Instytutu lub przerwania podjętych zadań.

Wojciech Świdziński
www.bip.mkidn.gov.pl/PAP
11 października 2013

Książka tygodnia

Wiersze prawie wszystkie. Tom I
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Agnieszka Osiecka

Trailer tygodnia