Danuta Michałowska skończyła 90 lat

Jubileusz Mistrzyni słowa i sceny

Były kwiaty, tort, a przede wszystkim liczni goście, których zgromadził jubileusz 90-lecia Danuty Michałowskiej, pierwszej damy krakowskich scen, koleżanki Karola Wojtyły, z którym współtworzyła Teatr Rapsodyczny.

Jubileusz odbył się w gościnnych progach Klubu Aktora Loża, który swą obecnością zaszczycili m.in. Halina Kwiatkowska - od początku, wraz z Jubilatką, w Rapsodycznym, Anna Polony, Anna Dymna, Ewa Kutryś - rektor PWST, Olgierd Łukaszewicz - przewodniczący ZASP-u, Józef Opalski i Tadeusz Malak. W imieniu prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego aktorce wręczono kopię miniatury berła burmistrza miasta z XVI wieku.

Dla Danuty Michałowskiej teatr zaczął się w pierwszych latach okupacji. Najpierw był teatr podziemny, potem oficjalnie działający Rapsodyczny, trzykrotnie zamykany, były role m.in. w "Wyzwoleniu" i w "Weselu", rola Tatiany w "Eugeniuszu Onieginie", którą zagrała kilkaset razy, wreszcie role w Starym Teatrze i w Jej ukochanym Teatrze "Godziny Słowa", który sama założyła, tułając się bez stałej siedziby. Przez całe swoje zawodowe życie była kapłanką słowa, jego mistrzynią, bo nikt tak jak Pani Profesor Michałowska nie potrafi już powiedzieć strof z "Pana Tadeusza". Jej życie to była również praca pedagogiczna w krakowskiej PWST: 40 lat uczyła interpretacji wiersza, spod swych pedagogicznych skrzydeł wypuściła 900 aktorów, m.in. Olgierda Łukaszewicza, Jerzego Stuhra, Jana Peszka czy Dorotę Segdę.

Jolanta Ciosek
Dziennik Polski online
10 stycznia 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...