Dariusz Dubiel (1938 - 2022)

Reżyser, autor scenariuszy, animator kultury

Urodził się 28 lutego 1938 roku w Łańcucie. Zmarł 14 kwietnia 2022 roku w Żołyni k. Rzeszowa.

Piękna postać w kulturze, wybitny i do końca twórczy animator. Zakochany w teatrze i ludziach teatru.

Ceniony reżyser i autor scenariuszy przedstawień teatralnych, widowisk estradowych i kabaretowych. Długoletni dyrektor Estrady Rzeszowskiej. Do końca życia prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej - Oddziału w Rzeszowie.

Powołał do życia funkcjonujące w latach 1982 - 89 Ogólnopolskie Spotkania Sztuki Estradowej „Oset" w Rzeszowie, które wypromowały m.in. Edytę Geppert, Tadeusza Drozdę, Alicję Majewską i Halinę Frąckowiak. Jurorami bywali Joanna Rawik, Aleksander Bardini, Jonasz Kofta, Lech Terpiłowski i Zenon Wiktorczyk. Sympozja dyskusyjne gromadziły uznanych twórców i dziennikarzy. „Oset" zakończył żywot w roku 1989, rzekomo zabrakło funduszy.

Ich twórca pracował wcześniej w Wojewódzkim Domu Kultury i jako dyrektor w Miejskim Ośrodku Kultury w Rzeszowie. W 1968 roku założył Teatr „Scena Propozycji", w którym realizował małe formy - m.in. cenione przez krytyków „Czarne kwiaty" Norwida i „Niobe" Gałczyńskiego.

Powołał Ogólnopolski Przegląd Widowisk Plenerowych, korzystając z uroków architektury zamków w Łańcucie i Baranowie Sandomierskim.

Także Ogólnopolski Konkurs Poezji Współczesnej im. Juliana Przybosia „O złoty Lemiesz", z którego wyrośli jako recytatorzy m.in. Artur Barciś i Krzysztof Globisz.

W 1979 roku dał początek trwającemu nadal Tarnobrzeskiemu Przeglądowi „Barbórkowa Drama Teatralna".

W „Estradzie Rzeszowskiej" w 1981r. zrealizował „Kolędę nockę" Bryla, zatrzymaną przez cenzurę w stanie wojennym.

Jak żył pięknie, i mówiąc Witkacym - istotnie, tak pięknie umarł. Tuż przed Dniem Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Dla człowieka wiary, filologa klasycznego po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dla którego fraszką było swobodnie smakować dzieła starożytne - również Ojców Kościoła, w łacinie i grece, ten czas musiał być szczególnie szczególny.

Żegnaj, Darku! Bez Ciebie w kulturze, na premierach, koncertach, wernisażach, nie będzie już tak pięknie...

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
20 kwietnia 2022
Portrety
Dariusz Dubiel

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia