Darmowe warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury w Pantomimie

Wrocławski Teatr Pantomimy

Wrocławski Teatr Pantomimy jesienią rozpoczyna nowy, bezpłatny projekt edukacyjny skierowany do animatorów kultury i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Wiem, kim był Henryk Tomaszewski".

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim pedagogów i nauczycieli, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą w kołach teatralnych, organizują wyjścia do teatrów i innych instytucji kultury, prowadzą przedmioty związane ze sztuką i przedmioty humanistyczne oraz wszystkich tych, którzy mają świadomość roli i znaczenia edukacji kulturalnej.

Warsztaty mają na celu pokazanie technik pracy z ciałem i ruchem, podniesienie kompetencji komunikacyjnych oraz rozwój emocjonalności, wyobraźni, pamięci ruchowej wśród uczniów.

Warsztaty, które poprzedzą premierę przedstawienia na podstawie "Małej Syrenki" poprowadzą Konrad Dworakowski - reżyser spektaklu i Zbigniew Szymczyk - dyrektor WTP, a odbędą się od września do listopada 2015.

Cykl szkoleniowy obejmuje:
- 6 spotkań warsztatowych (po dwie godziny każde) prowadzonych przez dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy - Zbigniewa Szymczyka oraz Konrada Dworakowskiego – dyrektora Teatru Lalek i Aktora Pinokio w Łodzi,
- premierę pedagogiczną przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (na podstawie „Małej syrenki" H. Ch. Andersena) wraz z dyskusją prowadzoną przez Alicję Morawską-Rubczak,
- premierę Zeszytów metodycznych autorstwa Alicji Morawskiej-Rubczak do przedstawienia w reżyserii Konrada Dworakowskiego, w których znajdą Państwo przykładowe ćwiczenia, zabawy i gry do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pantomima to pozornie tylko sztuka trudna w odbiorze, obwarowana licznymi mitami i stereotypami. W trakcie warsztatów pokażemy Państwu, że nic bardziej mylnego! Wypowiedź pozawerbalna to podstawowy rodzaj komunikatu z otoczeniem. A świadomie prowadzona edukacja teatralna i umiejętność korzystania z technik pracy z ciałem i ruchem, pozwalają na integrację grupy, podniesienie kompetencji komunikacyjnych, rozwój emocjonalności i pamięci ruchowej, kształtowanie wyobraźni, przezwyciężanie nieśmiałości.

Projekt „Wiem, kim był Henryk Tomaszewski" jest częścią obchodów jubileuszu 60-lecia Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – interwencje 2015.

(-)
Materiał Teatru
17 lipca 2015

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...