Decyzja z wyższego szczebla

dofinanasowanie modernizacji Teatru Wielkiego-Opery Narodowej

Remont Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie będzie możliwy dzięki 16,5 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaplanowano m.in. modernizację korytarzy, remont podłogi sceny głównej, podłogi i sufitów widowni, ostatni etap remontu elewacji gmachu głównego (od ul. Wierzbowej) oraz modernizację podłogi Małej Malarni i korytarzy prowadzacych do do Dużej Malarni, gdzie mieści się montownia dekoracji.

Ze środków unijnych dofinasowana zostanie też modernizacja strony internetowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, gdzie udostępnione zostaną zdigitalizowane zasoby dokumentów i nagrań tej instytucji. 

Całkowity koszt projektu wynosi 23,88 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków unijnych - 16,53 mln zł. Reszta potrzebnej na renowację sumy - 7,3 mln - pochodzi z MKiDN. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na wrzesień 2013 r. - podaje Maciej Babczyński, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od 2007 roku podpisano 60 umów na dofinansowanie różnych polskich instytucji kultury m.in. na remont Opery Leśnej w Sopocie, utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu, rozbudowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu czy budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Łączna wartość projektów przekroczyła 3 mld 441 mln zł, a ich dofinansowanie wyniosło prawie 2 mld zł - poinformowało MKiDN.

(-)
PAP
1 sierpnia 2012

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia