Digitalizacja zbiorów

Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

Trwa digitalizacja i opracowanie gromadzonych od 1945 roku archiwalnych zbiorów teatru dotyczących spektakli baletowych.

To kolejny po cyfryzacji materiałów operowych krok na drodze do uruchomienia Wirtualnego Archiwum na portalu teatrwielki.pl.

Przy budowie wyszukiwarki przedstawień baletowych zaplanowano przeniesienie w przestrzeń wirtualną ponad 5 000 stron obiektów dokumentujących spektakle: plakatów, afiszów, fotografii, programów, projektów scenografii, projektów kostiumów oraz rekwizytów. W sumie w ramach projektu przewiduje się digitalizację ok. 10 000 stron obiektów.

(-)
Materiał Opery
25 września 2015

Książka tygodnia

Monty Python. Autobiografia według Monty Pythona
Czwarta Strona - Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Monty Python

Trailer tygodnia