Dla nastolatków na żywo i na video

2. Z ogniem w głowie – spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu w dniach 18 – 22 października 2016 roku zrealizuje 2. edycję międzynarodowego projektu artystyczno-badawczego: "Z ogniem w głowie – spotkania z niemiecką dramaturgią dla młodzieży".

"Z ogniem w głowie" to polsko-niemieckie spotkania poświęcone dramaturgii i teatrowi dla młodzieży, na które składają się czytania nowych tekstów, warsztaty ze specjalistami, wykłady, przedstawienia spektakli dla nastolatków na żywo i na video.
Podczas projektu polscy goście spotkają się ze specjalistami z Niemiec, wymienią się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami. Młodzież obejrzy czytania nowych, specjalnie na te okazję przetłumaczonych tekstów niemieckich.
Druga edycja projektu (pierwsza odbyła się w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym w 2014 r.) przybliży nowe, nie tylko „dramatyczne " formy teatru dla nastolatków, jak teatr tańca, performans czy teatr nowych mediów, zgłębi temat teatru partycypacyjnego młodzieży i edukacji teatralnej.
Dramaturdzy, reżyserzy, pedagodzy teatru, kuratorzy, autorzy z obu krajów opowiedzą o swoich praktykach i otworzą przestrzeń ogólnopolskiej dyskusji na temat młodzieży w teatrze i teatru wśród młodzieży. A młodzież z Wałbrzycha zaprosi wszystkich gości do prowadzonego przez siebie klubu festiwalowego.

5 dni tematycznych, 12 ekspertów, 4 autorów, 4 spektakle, niezliczone emocje.
A wszystko dla młodzieży i o młodzieży.

"Z ogniem w głowie" to okazja do ogólnopolskiej dyskusji o tym, jakie miejsce zajmuje młodzież w polskim teatrze. Dlatego gorąco zapraszamy do udziału w dniach dramaturgii dyrektorów teatrów, pracowników działów literackich i edukacyjnych, dramaturgów, kuratorów, pedagogów teatru, nauczycieli, badaczy i wszystkich zainteresowanych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września br. Szczegółowych informacji o programie oraz systemie zgłoszeń udziela pedagożka Teatru – Dorota Kowalkowska: tel. 74/ 64 88 315, e-mail: dorotakowalkowska@gmail.com
Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Kuratorkami projektu są Iwona Nowacka i Dorota Kowalkowska.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Partnerzy: Kinder-und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland , Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Instytut Teatralny –Teatroteka Szkolna, „Dialog", e-teatr.

(-)
Materiał organizatora
23 września 2016

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...