Dla nowego pokolenia

Nowa Opera Bałtycka w Gdańsku

W poniedziałek 23 stycznia odbyło się drugie spotkanie Komitetu Obywatelskiego Budowy Nowej Opery Bałtyckiej. Wzięło w nim udział wiele osobistości, które mają wpływ na rozwój miasta.

W spotkaniu uczestniczyli również prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Władysław Zawistowski. Grono Komitetu zostało poszerzone o Cezarego Windorbskiego, prezesa Fundacji Gdańskiej.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja na temat lokalizacji Nowej Opery Bałtyckiej, która na tym etapie jest kwestią najistotniejszą. Z radością przyjęto inicjatywę Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, którego władze zgłosiły chęć włączenia swoich studentów do dyskusji i prac koncepcyjnych nad nowym gmachem Opery. Wydaje się to szczególnie cenne, tym bardziej, że Nowa Bałtycka będzie teatrem dla nowego pokolenia.

(-)
Materiały Organizatora
26 stycznia 2012

Książka tygodnia

Amantka z pieprzem
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Grażyna Barszczewska, Grzegorz Ćwiertniewicz

Trailer tygodnia