Dlaczego klasyka? Dlaczego nowa? Dlaczego w Łodzi?

1. Międzynarodowy Festiwal Teatralnej Klasyki Światowej

Klasyka jest powietrzem, którym oddycha współczesny teatr. Antygona, Król Edyp, Hamlet, Tartuffe, Faust, Wiśniowy sad, Końcówka to lingua franca - wspólny język, którym posługują się artyści teatralni z różnych krajów i kultur. Idea festiwalu poświęconego inscenizacjom klasyki wynikła z potrzeby przemyślenia na nowo roli, jaką klasyczna literatura pełni w europejskim teatrze początku XXI wieku

Co to dzisiaj znaczy – klasyka? Co należy do kanonu teatralnego? Jak rozumiemy klasyczne teksty – te dawne i XX wieczne? Jaką jest ich dzisiejsza wartość? Co mówią o nas i świecie, w którym żyjemy? I gdzie w tym świecie jest miejsce dla sztuki teatru? NOWA KLASYKA EUROPY – I Międzynarodowy Festiwal Klasyki Światowej będzie okazją do formułowania odpowiedzi na te pytania. Chcemy na nowo zdefiniować pojęcie klasyki w teatrze. Dlatego na festiwalu - obok utworów tradycyjnie zaliczanych do kanonu teatralnego, zamierzamy prezentować tytuły nowsze, które dopiero niedawno weszły do teatralnego krwioobiegu. Na uwadze będziemy mieć szczególnie literaturę drugiej połowy XX wieku, a także współczesne opracowania dawnych tekstów i mitów.

Zamierzamy prezentować także polską literaturę w interpretacjach zagranicznych reżyserów i zespołów teatralnych, aby spojrzeć na naszą rodzimą klasykę z nowej perspektywy. Naszym celem jest prezentacja w Łodzi najciekawszych inscenizacji klasycznych tekstów z europejskich teatrów repertuarowych i grup teatralnych. Głównymi kryteriami wyboru będzie doskonałe aktorstwo na równi z oryginalną myślą reżyserską i nowatorstwem środków artystycznych.

Nowa Klasyka Europy to festiwal dla publiczności z Łodzi i całego regionu - chcemy udostępnić festiwalowe prezentacje jak najszerszej widowni, dlatego zaprosiliśmy naszych teatralnych gości przede wszystkim na Dużą Scenę Teatru im. Stefana Jaracza i do niekonwencjonalnej, ale przyjaznej widzowi Wytwórni Toya. Będziemy także, na ile to możliwe, powtarzać prezentowane spektakle, tak, aby mogła je obejrzeć jak największa liczba widzów.

Nasz festiwal organizujemy jesienią, aby umożliwić udział w nim studentkom, studentom i młodzieży szkolnej. Będzie to dla nich świetna okazja do spotkania z żywą literaturą na scenie, a dla dojrzałej publiczności szansa na wymianę opinii z nowym pokoleniem teatromanów. Planujemy szeroki program wydarzeń towarzyszących i działań edukacyjnych, skierowanych do uczestników w różnym wieku, realizowany przy udziale łódzkich artystów, stowarzyszeń, placówek kulturalnych i naukowych. Ich wspólną cechą będzie wyzwalanie aktywności i kreatywności uczestników. Chcemy odejść od modelu kultury biernej, opartej tylko na konsumpcji i wspierać nowy typ kultury czynnej, która może być inspiracją dla całej społeczności i impulsem do rozwoju dla miasta i regionu.

Będziemy koncentrować się na prezentacji zespołów zagranicznych, ale w przyszłości nie wykluczamy udziału polskich teatrów. W dalszych planach mamy udział we wspólnych europejskich produkcjach teatralnych, a także realizację spektakli Teatru im. Stefana Jaracza w oparciu o nowe odczytania klasycznych sztuk. Chcemy, aby nowy łódzki festiwal był czasem poważnej debaty o literaturze i teatrze. Przede wszystkim jednak – by dawał zwyczajną radość z obcowania ze sztuką, z bycia razem i wspólnego przeżywania teatralnych emocji. Tego życzymy naszym przyszłym widzom.

Roman Pawłowski
Materiały Festiwalu
2 sierpnia 2010

Książka tygodnia

Kto ukradł jutro?
Wydawnictwo ALBUS
Olga Ptak

Trailer tygodnia