Dramaty zakwalifikowane do finału konkursu

7. Metafory Rzeczywistości 2014

Jury VII edycji konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej Metafory Rzeczywistości 2014 w składzie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (literaturoznawca), Łukasz Drewniak (krytyk teatralny), Paweł Szkotak (reżyser, Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu) zakwalifikowało do finału konkursu trzy dramaty:

„Milczenie Simone" Jacka Góreckiego,
„Oblężenie" Piotra Rowickiego,
„Pięć metrów kwadratowych" Piotra Domalewskiego

W kolejnym etapie konkursu finałowe dramaty zostaną przystosowane do warunków sceny. Etap adaptacji tekstów zrealizowany zostanie na początku września 2014 roku. Do udziału w tej części konkursu zaproszeni zostaną aktorzy Teatru Polskiego w Poznaniu, reżyserzy oraz autorzy dramatów: Jacek Górecki, Piotr Rowicki i Piotr Domalewski. Wskażą oni mocne i słabe strony tekstów, a następnie dokonają ich modyfikacji. Etap trzeci – prezentacja dramatów w formie czytań scenicznych – odbędzie się 6 i 7 września 2014 w Teatrze Polskim w Poznaniu.

Teatr Polski w Poznaniu zakłada możliwość skierowania finałowych dramatów do pełnej produkcji scenicznej w sezonie artystycznym 2014/2015. Od 2008 roku, czyli od pierwszej edycji konkursu dramaturgicznego, w repertuarze Teatru Polskiego znalazło się siedem dramatów wybranych przez jurorów Metafor Rzeczywistości: „Walizka" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk (prapremiera 14.02.2009), „Mykwa" Piotra Rowickiego (prapremiera 26.03.2009), „Przyjaciel" Radosława Paczochy (prapremiera 12.12.2009), „Chłopiec malowany" Piotra Rowickiego (prapremiera 14.11.2010), „Śmierć pracownika" Michała Kmiecika (prapremiera 16.12.2011), „Wieczny kwiecień" Jarosława Jakubowskiego (prapremiera 10.11.2012), „Zażynki" Anny Wakulik (prapremiera 30.11.2012), „Kwaśne mleko" Maliny Prześlugi (prapremiera 10.11.2013), „Ene due rike fake" Marzeny Matuszak (prapremiera 28.12.2013).

Metafory Rzeczywistości to ogólnopolski projekt dramaturgiczny Teatru Polskiego w Poznaniu mający na celu połączenie oryginalnej twórczości dramaturgicznej z praktyczną realizacją teatralną. Jego specyfika polega na tym, że po wybraniu trzech finałowych dramatów, wyróżnieni autorzy zaproszeni zostaną do współpracy z reżyserami. Dramaty wystawione we wrześniu, w formie czytań scenicznych, poddane zostaną ostatecznej ocenie jurorów, dziennikarzy i publiczności. W konkursie przewidziane są trzy nagrody pieniężne: nagroda główna Jury w wysokości 25000 zł, nagroda dziennikarzy w wysokości 5000 zł oraz nagroda publiczności w wysokości 5000 zł.

Na tegoroczną edycję konkursu przysłano 199 teksty. Teatr Polski w Poznaniu dziękuje za udział w konkursie wszystkim autorom nadesłanych dramatów.

(-)
Mateirały Organizatorów
12 lipca 2014

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia