Dyrekcja dyscyplinuje artystów

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Na stronie Teatru Dramatycznego ukazało się oświadczenie dyrektor Danuty Marosz i dyrektora Sebastiana Majewskiego.

Oświadczenie

Dyrekcja Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu oświadcza, że wyraziła zgodę na przeniesienie premiery spektaklu w reż. Moniki Strzępki pod roboczym tytułem "Spektakl o dobru. Rewia wzruszeń" z 24 marca na 14 kwietnia br.

Oświadczamy również, że nowy termin premiery uważamy za ostateczny i nie będzie on podlegać dalszym negocjacjom.

Danuta Marosz

Sebastian Majewski

(-)
Materiały Teatru
19 marca 2012

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...