Dyskusja o guście

Był sobie Andrzej... - reż. M. Strzępka - Sibiu International Theatre Festival w Rumunii

Przedstawienie Pawła Demirskiego w reżyserii Moniki Strzępki z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu weźmie udział w Sibiu International Theatre Festival. Widowisko jest próbą podjęcia rozmowy na temat potrzeby autorytetów w przestrzeni publicznej, ich zawłaszczania i pauperyzowania się

"Był sobie Andrzej…" traktuje o legendach polskiej kultury, o polskim teatrze, o narracjach tworzonych przez artystów do opisania polskiego społeczeństwa, wreszcie próbą odpowiedzi na pytanie o relacje pomiędzy twórcą a widzem.

"Przysłowie mówi, że o gustach się nie dyskutuje – mówi Paweł Demirski. - My chcemy dyskutować właśnie o guście, a co za tym idzie o polskiej kulturze. Chcemy skonfrontować przeszłość ze współczesnością, mity dotyczące polskiej kultury z postulatami nowych twórców. Poszukać odpowiedzi, co właściwie znaczy dobry gust. W jaki sposób się kształtuje? Czy nie dyskutujemy o guście, bo jesteśmy społeczeństwem pluralistycznym, czy może dlatego, że nie ma o czym dyskutować, bo wiemy że dobry gust jest tylko jeden?"

(-)
Culture.pl
2 czerwca 2011

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...