Dyskusja

Granice teatru: Teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną

- 21 listopada 2023, godz. 11.00–14.00, Klub Muzyczny CSK, poziom -1, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny /wstęp wolny/

Celem idealnej dyskusji, jak ją tutaj definiuję, jest uczenie się (oraz nauczanie, co jest formą uczenia się). W przeciwieństwie do debaty, która jest grą o sumie zerowej, dyskusja jest grą o sumie dodatniej. Dyskusja jest podobna do wymiany rynkowej o tyle, że każda stron na niej korzysta. To dyskusja, a nie debata jest drogą do intelektualnego rozwoju.

– Sanford Ikeda

W ostatnim okresie obserwujemy po raz kolejny wzmożoną debatę na temat praktyk teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Narracje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, skłaniają do zadawania pytań i porządkowania priorytetów i terminologii, przypomnienia praw osób z niepełnosprawnością oraz obowiązków tych, którzy pracują z takimi osobami. Wyjątkowym pretekstem do dyskusji, którą rozumiemy w duchu Sanforda Ikedy, jest nadchodząca premiera Teatroterapii Lubelskiej. Będzie to spektakl oparty na specjalnie zamówionym na tę okazję tekście Artura Pałygi pt. „Nieposkromienie", reżyserką jest Maria Pietrusza-Budzyńska.

Udział w dyskusji potwierdzili:

- Maria Pietrusza-Budzyńska – twórczyni i pionierka terapii przez teatr – teatroterapii, założycielka pierwszego, zinstytucjonalizowanego Teatru Ludzi Niepełnosprawnych w Polsce
- Profesor Anita Stefańska – certyfikowana arteterapeutka, edukatorka i animatorka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
- Dr Jarosław Cymerman – teatrolog i literaturoznawca, dyrektor do spraw programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
- Dr Grzegorz Kata, – psycholog, pracownik naukowy Akademii WSEI zajmujący się profilaktyką zdrowia psychicznego
- Profesor Janusz Kirenko – Kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
- Profesor Wojciech Otrębski – psycholog, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Artur Pałyga – dramaturg
- oraz przedstawiciele teatrów i zespołów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce

Dyskusję poprowadzą:

- Piotr Wyszomirski – założyciel i redaktor naczelny Gazety Świętojańskiej, aktywista, prosument kultury
- Magdalena Olszewska – humanistka, prosumentka kultury, prezeska Fundacji Pomysłodalnia

(-)
Gazeta Świętojańska
31 października 2023

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia