Działania edukacyjne

"Korczak" - reż. Roberto Skolmowski - Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Działania edukacyjne towarzyszące musicalowi „Korczak" Ch. Williamsa w reż. R. Skolmowskiego zdobyły zaszczytne miano Wydarzenia Historycznego Roku 2012.

Projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „KORCZAK" to zaplanowany w czasie projekt służący budowaniu dialogu na temat relacji między kulturą żydowską i innymi kulturami stanowiącymi spuściznę, ale i żywą tkankę kulturową Podlasia. To odpowiedź na potrzebę edukacji wszystkich pokoleń w zakresie kultury żydowskiej i jej znaczenia w polskiej historii. To wreszcie potrzeba tworzenia sztuki, która obok doznań artystycznych wyzwala dyskusję, prawdziwą debatę i generuje zmianę społeczną. Białystok i Podlasie potrzebuję intensywnych działań na rzecz dialogu i upowszechniania wiedzy na temat kultur, które były i nadal są częścią kultury Polski i tego regionu. Akty agresji i mowy nienawiści potrzebują zaplanowanych działań edukacyjnych w szkołach, ale i jednostkach kulturalnych, dlatego OiFP-ECS uznała za swój obowiązek włączenie się do tego procesu. Musical „Korczak" stał się więc pretekstem, stanowiąc nie tylko dzieło o najwyższej jakości artystycznej, co potwierdzają opinie krytyków i widzów, ale również ważny kontekst do działalności społeczno-kulturowej.

Konkurs na Wydarzenie Historyczne 2012 roku został zorganizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie i portal historyczny historia.org.pl. Celem plebiscytu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w 2012 roku i popularyzacja Historii.

Warto przypomnieć, że idea projektu edukacyjnego związanego z musicalem KORCZAK zrodziła się już w chwili, kiedy Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku kupiło prawa do wystawiania musicalu „Korczak". Dzięki temu, że 2012 rok został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Janusza Korczaka, musical i projekt edukacyjny mu towarzyszący stały się unikalnym zjawiskiem docenionym w kraju i za granicą.

Polską premierę musicalu „Korczak" swoim patronatem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Musical „Korczak" jest też pierwszą od lat polską inscenizacją, którą swoim patronatem (wraz z towarzyszącym musicalowi programem działań edukacyjnych) objęła Dyrektor Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) Irina Bokova. W jej uzasadnieniu czytamy:

„Z zainteresowaniem przyglądam się Państwa przedsięwzięciu, wpisującemu się w cykl wydarzeń poświęconych uczczeniu pamięci Janusza Korczaka – wyjątkowej i wszechstronnie uzdolnionej postaci, której wpływ w rozwój edukacji, kształtowanie praw człowieka i sztuki w najróżniejszych jej przejawach mają oddziaływanie międzynarodowe. Celem Państwa projektu jest promowanie tolerancji lepszego zrozumienia historii Żydów, zarówno poprzez spektakl muzyczny jak i działania edukacyjne". Patronat ten jest największym możliwym zaszczytem i wyrazem uznania dla działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki, jako instytucji promującej idee partnerstwa międzykulturowego, integrowanie różnorodnych środowisk i propagowanie wielokulturowości poprzez współpracę kulturalną między Polską a krajami ościennymi.

Program edukacyjny rozpoczęły warsztaty do wystawy „Przybyli, odeszli...są: Żydzi Polscy", która na długo przed premierą tego dzieła (29 września 2012 roku) miała przybliżyć dzieciom i młodzieży historię i kulturę narodu żydowskiego (wernisaż zbiegł się z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu 27 stycznia 2012 roku). Następnie w specjalnych warsztatach udział brały dzieci (ponad setka) grające w musicalu.

Wraz z premierą musicalu „Korczak" OiFP-ECS wydało także bajkę Michała Rusinka i Aleksandry Cieślak, pt.: „POWIEKI – BAJKA DEDYKOWANA PAMIĘCI JANUSZA KORCZAKA".

W dniu premiery, 29 września w OiFP-ECS odbyła się XV Konferencja Rzecznika Praw Dziecka „KU DOROSŁOŚCI", podczas której m.in. Orderem Uśmiechu została uhonorowana Henryka Krzywonos-Strycharska. Gościem honorowym konferencji był zaproszony przez OiFP-ECS prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Tego samego dnia rozwiązanie miał ogłoszony przez OiFP-ECS konkurs „Mały Przegląd – Reaktywacja" skierowany został do przedszkoli, placówek im. J. Korczaka oraz szkół województwa podlaskiego. Idea konkursu nawiązywała do inicjatywy Janusza Korczaka - „Małego Przeglądu" - międzywojennego pisma dla dzieci i młodzieży, w którym publikowano teksty pisane przez młodych redaktorów - przez dzieci i młodzież. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu gazety przedstawiającej najważniejsze prawa i obowiązki dziecka. Zgłoszone prace oceniane były przez Kapitułę w składzie: Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka RP – Przewodniczący Jury, Barbara Sochal, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Anna Kaszuba-Dębska, malarka, graficzka, projektantka i ilustratorka książek, Natalia Sikora – wydawca książek dla dzieci w wydawnictwie Egmont i W.A.B., Grzegorz Dąbrowski – fotograf, redaktor naczelny białostockiego oddziału Gazety Wyborczej. W dniu Konferencji RPD 29 września 2012 roku przyznano Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych.

Już po premierze musicalu nauczyciele i edukatorzy wzięli udział w warsztatach edukacyjnych przygotowanych przez specjalistę Macieja Zabierowskiego – przedstawiciela Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście w Polsce (Instytut Yad Vashem) – z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu) oraz w konferencji „Z przeszłością w przyszłość. Jak uczyć o Holokauście?" (22 października 2013) podczas której byłyprezentowane scenariusze edukacyjne „W świecie wartości Janusza Korczaka" autorstwa Anny Janiny Klozy i Małgorzaty Rusiłowicz. Premierze musicalu towarzyszyła publikacja programu do spektaklu autorstwa Macieja Buszewicza. Wtedy też – w październiku 2012 roku – polską premierę miała książka Batszewy Dagan „Co wydarzyło się w czasie Zagłady. Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć" ilustrowana przez Aleksandrę Cieślak (o wydawnictwach OiFP-ECS czytaj: http://opera.oifp.eu/pl/wydawnictwa.html).

W trakcie Międzynarodowego Kongresu Rzecznika Praw Dziecka 5 grudnia 2012 roku OiFP-ECS została uhonorowana medalem Rzecznika Praw Dziecka za wszystkie działania edukacyjne towarzyszące polskiej premierze musicalu „Korczak" (musical został zaprezentowany podczas konferencji, w Teatrze Powszechnym w Warszawie; towarzyszyła mu wystawa panoramicznych zdjęć z „Korczaka" autorstwa Michała Hellera).

OiFP-ECS uruchomiła stronę internetową musicalu „Korczak", będącą nie tylko źródłem informacji
na temat działań artystycznych realizatorów i twórców przedsięwzięcia, ale także służącą jako platforma informacyjna na temat towarzyszących mu działań edukacyjnych. www.korczakmusical.com.

 

Joanna Gdowska
Materiał OiFP
11 kwietnia 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...