Dzieci więźniów i więzi w teatrze - spot społeczny z Kielc.

Projekt artystyczno-społeczny TEATR, MAMA, TATA i JA

Więź z dziećmi, w teatrze - to hasło spotu społecznego, który powstał w ramach programu TEATR, MAMA, TATA i JA realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach oraz kielecki Areszt Śledczy. Film ukazuje nieobecność rodzica pozbawionego wolności z perspektywy dziecka, wskazując na istotny, a często pomijany problem emocjonalnej wyrwy, jaka dotyka rodzinę oraz bliskich osób osadzonych.

 

To z myślą o nich powstał nowatorski w skali kraju projekt artystyczno-społeczny TEATR, MAMA, TATA i JA, umożliwiający dzieciom osadzonych cykliczne spotkania z rodzicami w przyjaznej przestrzeni teatralnej, podtrzymywanie wzajemnych więzi, twórcze spędzanie czasu. Głównym założeniem jest wyjście z działaniami poza więzienne mury, których klimat nie sprzyja budowaniu relacji, a sam program ma na celu społeczną aktywizację osób pozostających poza obiegiem życia społecznego i kulturalnego. Sztuka i teatr, ale przede wszystkim skoncentrowanie uwagi uczestników na aspektach rodzinnych mają też wymiar resocjalizacyjny. Więźniowie, ich małżonkowie, bliscy, a zwłaszcza dzieci wspólnie oglądają spektakle, biorą udział w interdyscyplinarnych warsztatach, czytają bajki, bawią się, wyrażają emocje, uruchamiają swoją wrażliwość i inwencję.

To projekt pełen chwil jasnych, ale też trudnych, łączący przede wszystkim rodziny, ale też różne środowiska (samych osadzonych, służbę więzienną, pracowników teatru i artystów).

Choć program TEATR, MAMA, TATA i JA odbywa się już po raz trzeci, pierwszy raz zrealizowano w jego ramach krótkie video o charakterze spotu społecznego w reżyserii wielokrotnie nagradzanego filmowca Krzysztofa Kiziewicza. Celem filmu jest zwrócenie uwagi na niezawinione dramaty dzieci osadzonych, uwrażliwienie na ich losy oraz procesy wychowawcze, a także inspirowanie działaczy i instytucji do pracy łączącej aspekty artystyczne i społeczne. Być może obraz wyda się poruszający również dla niezwiązanych z projektem innych więźniów lub osób funkcjonujących na granicy prawa, co rozszerzy zakres oddziaływania projektu w kontekście resocjalizacyjnym.

Program TEATR, MAMA, TATA i JA jest realizowany od 2015 roku i finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta Kielce. Jest realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego.

Każdej edycji programu towarzyszy wystawa fotografii dokumentującej projekt (z zachowaniem ochrony wizerunków uczestników), która w tym roku prezentowana jest w kieleckim Instytucje Dizajnu (do 07.01.2018 r.) Program jako kompleksowa i alternatywna forma wsparcia osób wykluczonych stał sie przedmiotem badań środowiska naukowego m.in.: UJ, UW, UJK.

Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=VhYV4Tc7Bc0
Szczegółowych informacji udziela - Joanna Kowalska, koordynator projektu, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach joanna.kowalska@teatrkubus.pl ; +48 696-725-330.

(-)
Materiał organizatora
21 grudnia 2017

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia